Ωράριο λειτουργίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την περίπτωση κατάληψης

Σε περίπτωση κατάληψης το ωράριο λειτουργίας του σχολείου διαμορφώνεται όπως φαίνεται παρακάτω: ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ                 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ   Τάξεις    Α,Β,Γ 1η Ώρα 9:15 — 9:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 9:50 — 9:55 2η Ώρα 9:55 — 10:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:30 –10:40 3η Ώρα 10:40–11:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:15– 11:20 4η Ώρα 11:20 — 11:55 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:55 — 12:05 5η Ώρα 12:05 —…Συνέχεια ανάγνωσης Ωράριο λειτουργίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την περίπτωση κατάληψης

Eνημέρωση για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

Ο θεσμός της Ε.Δ.Υ. αποτελεί μία καινοτόμα προσπάθεια με σκοπό την άμεση εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών σε σχολικέςμονάδες γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από την Διευθύντρια του σχολείου, την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο, την Κοινωνική Λειτουργό και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του/της μαθητή/τριας ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις…Συνέχεια ανάγνωσης Eνημέρωση για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)