βράβευση Α. Φατάι

ΦΑΤΑΪ ΑΡΝΤΙΤ

2ο βραβείο στο διαγωνισμό γραπτού λόγου