βράβευση Ν. Ρασούλη

Νίκου

Βραβείο στο μαθητή της Α΄ τάξης Νίκο Ρασούλη, στο λογοτεχνικό διαγωνισμό του Παν. Θεσσαλίας «Γράφοντας ή απεικονίζοντας την επόμενη μέρα από την Covid-19».