Πως αξιοποιώ το LAMS στο σχολείο από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του ΠΣΔ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Για να έχω τεχνολογική υποστήριξη μιας Διαδιτκυακής Υπηρεσίας του Πανελλήνιοιυ Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) θα πρέπει εγώ ως εκπαιδευτικός να έχω αποκτήσει Λογαριασμό στο ΠΣΔ  και αντίστοιχα οι μαθητές μου: Αναλυτικές Οδηγίες Δημιουργίας λογαριασμών μαθητών στο ΠΣΔ  &   Video επίδειξης   2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Δημιουργία Χρητών & Τμημάτων – Ανάθεση Ρόλων σε χρήστες στο …

περισσότερα