Εικαστικά με τη χρήση του Lams – Γυμνάσιο Μεσαγρού Αίγινας

Η 3η διδακτική ενότητα: Νέες τεχνολογίες: Ηλεκτρονικός υπολογιστής και ψηφιακή εικόνα ήταν η αφορμή να γνωρίσαμε την τέχνη της Op Art (οπτική τέχνη) και το έργο σημαντικών εκπροσώπων της. Εκφραστήκαμε δημιουργικά υλοποιώντας παράλληλα ψηφιακές και βιωματικές δραστηριότητες.
Η διδασκαλία και οι επιμέρους δραστηριότητες προσανατολίστηκαν στη χρήση του προγράμματος ζωγραφικής των windows και του Gimp (GNU Image Manipulation Program) του πληρέστερου ελεύθερου λογισμικού επεξεργασίας γραφικών.
Μελετώντας το έργο επιλεγμένων καλλιτεχνών προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τέχνης, εξετάστηκαν σχέσεις χρωμάτων, γεωμετρίες σχημάτων και το φαινόμενο της οπτικής ψευδαίσθησης.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και ψηφιακή εικόνα


Η ακολουθία των δραστηριοτήτων: https://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2370037

Ψηφιακά έργα μαθητών

 

Σχέδιο και χρώμα

Αισθητική παρέμβαση στην αίθουσα πληροφορικής

Περισσότερα εδώ

.

Αφήστε μια απάντηση