Ανακοίνωση βαθμολογίας στα πλαίσια προτζεκτ Χημείας

Στα πλαίσια της εκπόνησης ενός Project σε μια τάξη ομάδων μαθητών, η πλατφόρμα Lams εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμοίραση υλικού, οδηγιών, θεμάτων, επικοινωνίας κλπ. Εδώ παρουσιάζεται η ανακοίνωση της βαθμολογίας που συγκέντρωσε κάθε ομάδα ώστε κάθε ομάδα να μπορεί να γνωρίσει τον δικό της βαθμό. Συγγραφέας: Κώστας Χατζηϊωαννίδης, Δρ. Χημείας, Πειρ. Γυμνάσιο Π.Π. LAMS Sequence: group grades By: Spyros …

περισσότερα