κοινωνια

Σύντομος οδηγός -“οδικός χάρτης” για τα “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”

Προετοιμασία: διερεύνηση  του σχετικού εκπ/κού υλικού, των  αναγκών και επιθυμιών  των μαθητών, συνεργασία εκπ/κών, συζήτηση για την εμπειρία και τις ανάγκες του σχολείου.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Έως 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να συνταχθεί το  ετήσιο Σχέδιο Δράσης Σχολικής Μονάδας  για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης των τμημάτων/τάξεων.
Συντάσσεται σχετικό Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων  που περιλαμβάνει: γ) γενικές κατευθύνσεις β) αριθμός των εργαστηρίων γ) τα βασικά στοιχεία των θεματικών: επιμέρους θεματικές και  υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί (αντίγραφο  κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

 Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 εργαστήρια συνολικά, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματικό Κύκλο:
Ζω καλύτερα – Ευ Ζην (5-7 Εργαστήρια)
Φροντίζω το Περιβάλλον (5-7 Εργαστήρια)
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (5-7 Εργαστήρια)
Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία (5-7 Εργαστήρια)
Ενδεικτικές δραστηριότητες των Εργαστηρίων: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και  διοργάνωση εκδηλώσεων.

  Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις-παρουσιάσεις (μία (1) έως τρεις (3) συμπεριλαμβανόμενης και της τελικής σχολικής εκδήλωσης)  για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και τη σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητας.

Αξιολόγηση: οι αξιολογήσεις λειτουργούν διαμορφωτικά και διεξάγονται ανά τρίμηνο και ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητριών και των μαθητών. Δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση