Φυσική

Ένα βίντεο που εξηγεί συνοπτικά βασικά στοιχεία της φυσικής:

Πoλλοί υποτιμούν τη Φυσική ξεχνώντας ότι τα πάντα υπακοούν σε φυσικούς νόμους. Είναι μία από τις σημαντικότερες επιστήμες, που βοήθησε τον άνθρωπο να βρει τη λογική πίσω από το κάθε φαινόμενο και να μην αρκείται σε ικασίες. Η Φυσική είναι μαγευτική και σίγουρα κάτι που αξίζει ο οποιοσδήποτε να μελετήσει. Τι ακριβώς όμως είναι η φυσική;
Η φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της ύλης, της κίνησής της μέσα στον χώρο και στον χρόνο, μαζί με τις σχετικές ποσότητες, όπως η ενέργεια και η δύναμη. Σύμφωνα με έναν ευρύτερο ορισμό, η Φυσική είναι η γενική ανάλυση της φύσης, που συνδέεται με τη προσπάθεια για κατανόηση της συμπεριφοράς του σύμπαντος.
Ακούγεται (και είναι) κάτι πολύ σπουδαίο.

Physics is taught badly because teachers struggle with basic concepts

Είναι μία επιστήμη η οποία περιλαμβάνει πολλούς πιο εξειδικευμένους κλάδους. Ποια είναι όμως αυτά;

Τομείς Φυσικής

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φυσικής που περιγράφονται από το καθιερωμένο πρότυπο, και μελετά τα φαινόμενα που απορρέουν από το ηλεκτρικό φορτίο των σωματιδίων και από την αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών με τα μαγνητικά πεδία. Η θεμελιώδης αυτή δύναμη επιτρέπει την κατανόηση πολλών φυσικών φαινομένων όπως ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, και το φως, και αποτελεί το πρώτο δείγμα ενοποίησης δύο διαφορετικών δυνάμεων -του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού- στη φυσική.

Ηλεκτρομαγνητισμός-Φως - ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τον ηλεκτρομαγνητισμό
Ο ηλεκτρομαγνητισμός αναλυτικά
Μάθημα στον ηλεκτρισμό
Μάθημα στις μαγνητικές δυνάμεις
Ένα βίντεο του National Geographic για τον ηλεκτρομαγνητισμό:

Κλασσική Φυσική

Η Κλασική Φυσική είναι ένας θεμελιώδης κλάδος της επιστήμης της Φυσικής. Χαρακτηρίζει ιστορικά τη φυσική που αναπτύχθηκε από τα μέσα του 17ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα περίπου. Η Σχετικιστική Φυσική, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, μερικές φορές κατατάσσεται επίσης στην Κλασική Φυσική, με την έννοια ότι δεν συμπεριλαμβάνει την αρχή της αβεβαιότητας που διαχωρίζει την κλασική από την κβαντική φυσική. Υποδιαιρείται σε δύο μεγάλους υπο-κλάδους:
α) Κλασική μηχανική και
β) Κλασική Ηλεκτροδυναμική.

Η Κλασική Φυσική πραγματεύεται κατά κύριο λόγο τα φυσικά φαινόμενα που εμπίπτουν στην περιοχή της καθημερινής εμπειρίας, συγκεκριμένα δε ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αιτίων (δυνάμεις) των μακροσκοπικών κινήσεων. Συνήθως δεν ενδιαφέρεται για τη σύσταση και τη δομή των σωμάτων, αλλά τα αντιμετωπίζει ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την ποσότητα της ύλης τους.

Classical Mechanics - How To Mechanics

Αναλυτικά για την κλασσική μηχανική
Μάθημα στις δυνάμεις και τους νόμους του Νεύτωνα
Κλασική Μηχανική (βίντεο):

Βίντεο με τους νόμους του Νεύτωνα:

Κβαντομηχανική

Η κβαντική μηχανική (επίσης κβαντική φυσική, κβαντομηχανική, κυματομηχανικό μοντέλο, μηχανική μητρών και μηχανική πινάκων), είναι αξιωματικά θεμελιωμένη θεωρία της φυσικής, που αναπτύχθηκε με σκοπό την ερμηνεία φαινομένων που η νευτώνια μηχανική αδυνατούσε να περιγράψει. Η κβαντομηχανική περιγράφει τη συμπεριφορά της ύλης στο μοριακό, ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Ο όρος κβάντο αναφέρεται σε διακριτές μονάδες που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια ενός ατόμου ύλης σε κατάσταση ηρεμίας.

How design is like quantum physics - Strada - a cross-disciplinary design firm

Περισσότερα για την Κβαντομηχανική
Μια σελίδα που προσπαθεί να αποδομήσει την έννοια της Κβαντομηχανικής
Μαθήματα Κβαντομηχανικής

Βίντεο για την κβαντική φυσική:

Άλλο ένα βίντεο με υπότιτλους για την κβαντομηχανική:

Ρευστομηχανική

Η μηχανική των ρευστών αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Κλασικής μηχανικής με κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης της συμπεριφοράς των ρευστών επί ασκούμενων δυνάμεων ή προσφοράς ενέργειας σ΄ αυτά. Γενικά η «κλασική μηχανική» ασχολείται με την κίνηση των σωμάτων, ενώ η «μηχανική των ρευστών» με την αντίστοιχη, τη ροή των ρευστών, δηλαδή των υγρών και αερίων.

Fluid Mechanics (ENVE 280) | Bruce MacVicar | University of Waterloo

Περισσότερες πληροφορίες για την ρευστομηχανική
Αναλυτικά για την ρευστομηχανική
Μάθημα στα ρευστά

Βίντεο για την ρευστομηχανική στα αγγλικά:

Εξίσωση Bernoulli:

Οπτική

Οπτική ονομάζεται ο κλάδος της Φυσικής που μελετά τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες του φωτός, ενώ επιπλέον περιγράφει και τα φαινόμενα που διέπουν την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Η οπτική συνήθως περιγράφει την συμπεριφορά του ορατούτου υπέρυθρου και του υπεριώδους φωτός. Παρόλα αυτά, επειδή το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ανάλογα φαινόμενα εμφανίζουν οι ακτίνες Χ, τα μικροκύματα, τα ραδιοκύματα, όπως και άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Για αυτό η οπτική μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα υποπεδίο του ηλεκτρομαγνητισμού ενώ η πλειονότητα των οπτικών φαινομένων μπορούν να περιγραφούν από τις εξισώσεις του Maxwell για τον ηλεκτρομαγνητισμό.

Οπτική - Βικιπαίδεια

Περισσότερες πληροφορίες για την οπτική
Μάθημα οπτικής

Βίντεο για τη γεωμετρική οπτική στα αγγλικά:

Κυματική

Η Κυματική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Φυσικής που κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης έχει το φυσικό φαινόμενο της διάδοσης μιας διαταραχής και συνεπώς τη μεταφορά ενέργειας σε μορφή κύματος όπως τούτο εκδηλώνεται. Ο ήχοςτο φωςοι σεισμοίοι ακτίνες Χτηλεοπτικά σήματασήματα τηλεκατεύθυνσης κλπ, διαδίδονται όλα με κυματική κίνηση. Η Κυματική προσδιορίζει και εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κύματος καθώς επίσης και τα είδη και την συμπεριφορά αυτών. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες των κυμάτων είναι τα μηχανικά κύματα (ήχος, σεισμοί, κτλ) και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (φως, ραδιοκύματα, κτλ). Τα μηχανικά κύματα απαιτούν για τη διάδοσή τους, την ύπαρξη κάποιου υλικού μέσου, ενώ τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να διαδίδονται και στο κενό.

Regents Physics Wave Characteristics

Περισσότερες πληροφορίες για την Κυματική
Ένα άρθρο που εξηγεί την έννοια του κύματος
Μαθήματα στα κύματα

Βίντεο για τα κύματα από CrashCourse:

Βίντεο για τα κύματα από FuseSchool
Βίντεο για τα κύματα από AtomicSchool

Μηχανική

Η μηχανική, δηλαδή «η τέχνη των μηχανών», αποτελεί έναν ευρύ κλάδο της φυσικής που ασχολείται με τη συμπεριφορά των φυσικών σωμάτων, δηλαδή όταν αυτά αλληλεπιδρούν με δυνάμεις μεταξύ τους, τα αποτελέσματα της άσκησης των δυνάμεων αυτών, δηλαδή με τη κίνηση, δηλαδή τους μηχανισμούς της αλλαγής της σχετικής θέσης με το χρόνο Είναι ένας κλάδος της αντίστοιχης Κλασικής Φυσικής, που ασχολείται με σωματίδια που είτε είναι σε «ηρεμία» είτε κινούνται με (σχετικά) μικρή ταχύτητα. Η μηχανική μπορεί επίσης να οριστεί ως ένας κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με την κίνηση και τη δύναμη ενός συγκεκριμένου αντικειμένου.

Galileo Didn't Invent Astronomy, But He DID Invent Mechanical Physics! (Synopsis) | ScienceBlogs

Περισσότερες πληροφορίες για τη μηχανική

Πυρηνική Φυσική

Η πυρηνική φυσική είναι ο τομέας της φυσικής που ασχολείται με τη μελέτη των φαινομένων που συσχετίζονται με τον πυρήνα του ατόμου, τα στοιχειώδη σωματίδια που τον αποτελούν καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (δομή, χαρακτηριστικά, συμπεριφορά κλπ.). Ως επιστημονικός κλάδος αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα, μετά την ανακάλυψη της ραδιενέργειας από το ζεύγος Κιουρί και του πυρήνα του ατόμου από τον Ράδερφορντ. Από τη δεκαετία του 1930 κι έπειτα, καθιερώθηκε ως ένας από τους κύριους κλάδους της σύγχρονης Φυσικής, καθώς διαπιστώθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της στην παραγωγή ενέργειας αλλά και την κατασκευή όπλων.

Nuclear physics - Wikipedia

Περισσότερες πληροφορίες για την πυρηνική φυσική
Ένα περιοδικό για την πυρηνική φυσική
Μία πηγή άρθρων για την πυρηνική φυσική

Βίντεο για την πυρηνική φυσική:

Θερμοδυναμική

Η Θερμοδυναμική είναι η μελέτη της μετατροπής της ενέργειας από μηχανική ενέργεια -έργο- σε θερμότητα και αντίστροφα, μέσα από τη μελέτη των θερμικών διεργασιών. Με τον όρο διεργασία εννοούμε την μετάβαση από τη μια κατάσταση ενός συστήματος σε μια άλλη. Η Θερμοδυναμική ασχολείται μόνο με την μακροσκοπική απόκριση των συστημάτων που την αποτελούν, την οποία και μπορούμε να υπολογίσουμε πειραματικά. Η Θερμοδυναμική σήμερα αποτελεί έναν πολύ βασικό κλάδο της Φυσικής, με πολλές εφαρμογές σε άλλες επιστήμες, και διδάσκεται ως προπτυχιακό μάθημα σε επιστήμονες και μηχανικούς σε όλο τον κόσμο. Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής έχει τη βάση της σε τρεις θεμελιώδεις νόμους. Μέσα από τους νόμους εισάγονται δύο κεντρικές της έννοιες, η ενέργεια και η εντροπία

History of Thermodynamics: the "Galileo" origin of the thermodynamic "system" : thermodynamics

Περισσότερες πληροφορίες για την Θερμοδυναμική
Ένα άλλο άρθρο σχετικό με την θερμοδυναμική
Οι θερμοδυναμικοί νόμοι
Μαθήματα Θερμοδυναμικής
Βίντεο του καναλιού Καθημερινή Φυσική για την εντροπία:

Βίντεο για τη Θερμοδυναμική

Κινηματική

Η Κινηματικη είναι κλάδος της μηχανικής που περιγράφει την κίνηση των σωμάτων αδιαφορώντας για τη μάζα τους ή τις αιτίες, δυνάμεις, που προκαλούν την κίνησή τους. Σε αντιθέση, με τη Δυναμική που λαμβάνει υπόψιν της και τη μάζα και τις δυνάμεις που ενεργούν στα σώματα και την αλληλεπίδραση τους που τελικά προκαλούν την κίνηση των σωμάτων καθώς και τον τρόπο της κίνησης της ύλης.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες για την κινηματική
Ένα μάθημα κινηματικής

Βίντεο για την Κινηματική σε μία διάσταση:

Ηλεκτρονική

Η ηλεκτρονική είναι ένας κλάδος της επιστήμης της φυσικής, όσον αφορά τη θεωρητική μελέτη, που ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή πρακτικών κυκλωμάτων και συσκευών που λειτουργούν με τον έλεγχο ροής ηλεκτρονίων και άλλων φορέων ηλεκτρικής αγωγιμότητας, χρησιμοποιώντας ενεργά εξαρτήματα όπως οι ηλεκτρονικές λυχνίες και οι ημιαγωγοί (τρανζίστορ, δίοδοι, ολοκληρωμένα κυκλώματα, κτλ), υποστηριζόμενα και από παθητικά εξαρτήματα. Το κύριο γνωστικό της αντικείμενο είναι της επιστήμης ηλεκτρονικού μηχανικού, όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων

 

Resistor - Wikipedia

Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική
Βίντεο για τα τρανζίστορ:

Αξιοσημείωτοι Φυσικοί

Νικόλαος Κοπέρνικος

Νικόλαος Κοπέρνικος - Βικιπαίδεια

Ο Nικόλαος Κοπέρνικος (19 Φεβρουαρίου 1473 – 24 Μαΐου 1543) ήταν αναγεννησιακός μαθηματικός και αστρονόμος, ο οποίος διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος, τοποθετώντας τον Ήλιο και όχι τη Γη στο κέντρο του ηλιακού συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κοπέρνικο

Βίντεο για τον Κοπέρνικο:

 

Ισαάκ Νεύτων

Ισαάκ Νεύτων - Βικιπαίδεια

Ο Σερ Ισαάκ Νεύτων (4 Ιανουαρίου 1643 – 31 Μαρτίου 1727) ήταν Άγγλος φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος, αλχημιστής και θεολόγος. Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών διατύπωσε τους τρεις μνημειώδεις νόμους της κίνησης και τον περισπούδαστο «νόμο της βαρύτητας» Μεγάλης ιστορικής σημασίας υπήρξαν ακόμη οι μελέτες του σχετικά με τη φύση του φωτός καθώς επίσης και η καθοριστική συμβολή του στη θεμελίωση των σύγχρονων μαθηματικών και συγκεκριμένα του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

Πληροφορίες για τον Νεύτωνα
Η βιογραφία του Νεύτωνα

Βίντεο για τον Νεύτωνα:

 

Μπλεζ Πασκάλ

Μπλεζ Πασκάλ (1623 – 1662): Γάλλος μαθηματικός, φυσικός, συγγραφέας και φιλόσοφος. – Times News

Ο Μπλεζ Πασκάλ (19 Ιουνίου 1623 – 19 Αυγούστου 1662) ήταν Γάλλος μαθηματικός, φυσικός, συγγραφέας και φιλόσοφος. Το 1647 ανακάλυψε την Αρχή του Πασκάλ και τη χρήση τού βαρομέτρου για τη μέτρηση του υψομέτρου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Πασκάλ

Βίντεο για την αρχή του Πασκάλ:

 

Βενιαμίν Φραγκλίνος

Ηλεκτρικό φορτίο | Noesis

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος (17 Ιανουαρίου 1706 – 17 Απριλίου 1790) είναι ένας από τους εθνοπατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αξιόλογα πολυμαθής, ο Φραγκλίνος ήταν διακεκριμένος συγγραφέας και τυπογράφος, θεωρητικός της πολιτικής, πολιτικός, επιστήμων, εφευρέτης, κοινωνικός ακτιβιστής, στρατιωτικός και διπλωμάτης. Με την ιδιότητα του επιστήμονα, αποτέλεσε σημαντική φιγούρα του Διαφωτισμού και της ιστορίας της φυσικής για τις ανακαλύψεις και τις θεωρίες του αναφορικά με τον ηλεκτρισμό. Εφηύρε το αλεξικέραυνο αφού διαπίστωσε την ηλεκτρική φύση του κεραυνού. Πρότεινε την κατασκευή πυκνωτή πολλαπλών πλακών. Ανακάλυψε την πρώτη θερμάστρα που λειτουργούσε με μεταφορά αέρα. Εφηύρε τους διεστιακούς φακούς. Εργάστηκε πάνω στον ηλεκτρισμό και πρότεινε την ιδέα του αρνητικού και θετικού ηλεκτρικού φορτίου. Εργάστηκε πάνω στη μετεωρολογία, εξηγώντας τη δημιουργία των καταιγίδων.

Πληροφορίες για τον Φραγκλίνο

Βίντεο για τον Φραγκλίνο:

 

Αλεσάντρο Βόλτα

Αλεσάντρο Βόλτα - Βικιπαίδεια

Ο Αλεσάντρο Βόλτα (18 Φεβρουαρίου 1745 – 5 Μαρτίου 1827) ήταν Ιταλός φυσικός, ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός για την εφεύρεση της ηλεκτρικής μπαταρίας το 1800.

Πληροφορίες για τον Βόλτα

Μάικλ Φαραντέυ

22 Σεπτεμβρίου 1791 : Γεννιέται ο Άγγλος επιστήμονας Μάικλ Φαραντέι. – astronomos.gr

Ο Μάικλ Φαραντέι (22 Σεπτεμβρίου 1791 – 25 Αυγούστου 1867) ήταν Άγγλος επιστήμονας με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του ηλεκτρομαγνητισμού και της ηλεκτροχημείας. Ο Φαραντέι:
ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή που ήταν πλέον πραγματικότητα ακολούθησε εκείνη της ηλεκτρογεννήτριας.
Πρώτος διαπιστώνει τη δεξιόστροφη φορά του Μαγνητικού πεδίου σε σχέση με τη φορά του ρεύματος που το παράγει.
Επίσης ο Φαραντέι επινόησε και τον μετασχηματιστή.

Πληροφορίες για τον φάραντει

Βίντεο για τον Φάραντευ:

 

Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν

Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν - Βικιπαίδεια

Ο Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν (27 Μαρτίου 1845 – 10 Φεβρουαρίου 1923) ήταν Γερμανός φυσικός. Απέδειξε ότι οι ακτίνες Χ διαδίδονται σε ευθεία γραμμή και δεν είναι δυνατό να διαθλαστούν ή να ανακλαστούν και ότι δεν επηρεάζονται από τα ηλεκτρικά μαγνητικά πεδία. Έκανε επίσης μελέτες σχετικές με την ελαστικότητα των σωμάτων, την ειδική θερμότητα των αερίων, τη θερμική αγωγιμότητα των κρυστάλλωντην απορρόφηση των θερμικών ακτίνων από τα αέρια κλπ. Το 1896 τιμήθηκε με το μετάλλιο Ρούμφορ της Βασιλικής Εταιρείας και το 1901 με το Νόμπελ Φυσικής.

Πληροφορίες για τον Ρέντγκεν
Ακτίνες Χ

Τόμας Έντισον

Τόμας Έντισον - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Ο Τόμας Έντισον (11 Φεβρουαρίου 1847 – 18 Οκτωβρίου 1931) ήταν Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας. Ήταν ο περισσότερο παραγωγικός εφευρέτης της σύγχρονης εποχής. Αν και αυτοδίδακτος δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της τεχνικής. Από τις γνωστότερες εφευρέσεις του είναι το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Πολλές από τις κατασκευές τού Έντισον ήταν, βέβαια, είτε βελτιώσεις άλλων υπαρχουσών με κακή απόδοση είτε πρότυπα, τα οποία τελειοποιήθηκαν στη συνέχεια από άλλους τεχνικούς.

Πληροφορίες για τον πιο παραγωγικό εφευρέτη της σύχγρονης εποχής
6 σημαντικές εφευρέσεις

Βίντεο για τον Έντισον:

 

Νίκολα Τέσλα

Νίκολα Τέσλα - Ο άνθρωπος που εφηύρε τον Εικοστό Αιώνα | My Lefkada

Ο Τέσλα είναι κυρίως γνωστός για τις επαναστατικές του συνεισφορές στους κλάδους του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι ανακαλύψεις και η θεωρητική εργασία του αποτέλεσαν τη βάση για την εφαρμογή του σημερινού συστήματος εναλλασσόμενου ρεύματος.

Πληροφορίες για τον Τέσλα
Κι άλλες πληροφορίες για τον Τέσλα

Βίντεο για τον Τέσλα:

Μαρία Κιουρί

Μαρία Κιουρί - Βικιπαίδεια

Η Μαρία Σαλώμη Σκουοντόφσκα-Κιουρί (7 Νοεμβρίου 1867 – 4 Ιουλίου 1934) ήταν Πολωνή φυσικός, χημικός και καθηγήτρια. Σε συνεργασία με τον σύζυγό της, Πιερ Κιουρί, ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολώνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ενώ τιμήθηκε δυο φορές με το Βραβείο Νόμπελ για τη Φυσική και τη Χημεία . ‘Ηταν η πιο φημισμένη γυναίκα επιστήμων της εποχής της, γνωστή επίσης ως Μαντάμ Κιουρί.

Πληροφορίες για την Μαρία Κιουρί
Ραδιενέργεια

Τζων Ντάλτον

Τζων Ντάλτον - Wikiwand

Ο Τζων Ντάλτον (6 Σεπτεμβρίου 1766 – 27 Ιουλίου 1844) ήταν Άγγλος φαρμακοποιός, μετεωρολόγος και φυσικός. Είναι γνωστός για την πρωτοποριακή εργασία του στην ανάπτυξη της σύγχρονης ατομικής θεωρίας, και την έρευνά του για την αχρωματοψία, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως «δαλτονισμός» προς τιμή του.

Πληροφορίες για τον Ντάλτον

Τζέιμς Μάξγουελ

Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ - Βικιπαίδεια

Ο Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ (13 Ιουνίου 1831 – 5 Νοεμβρίου 1879) ήταν Σκωτσέζος θεωρητικός φυσικός. Το πιο επιφανές επίτευγμά του ήταν η διατύπωση μιας σειράς εξισώσεων που ένωσαν προηγουμένως άσχετες παρατηρήσειςπειράματα και εξισώσεις ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και οπτικής σε μία συνεπή θεωρία. Η θεωρία του κλασικού ηλεκτρομαγνητισμού καταδεικνύει ότι ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός και το φως είναι όλα εκδηλώσεις του ίδιου φαινομένου, καλούμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Τα επιτεύγματα του Μάξγουελ που αφορούν τον ηλεκτρομαγνητισμό αποκαλούνται «η δεύτερη σημαντικότερη ενοποίηση στη φυσική», μετά την πρώτη που πέτυχε ο Ισαάκ Νεύτων.

Πληροφορίες για τον Μάξγουελ
Εξισώσεις του Μάξγουελ
Βίντεο για τον Μάξγουελ

Βίντεο με τις εξισώσεις του Maxwell:

 

Μαξ Πλανκ

Μαξ Πλανκ - Βικιπαίδεια

Ο Μαξ Πλανκ ήταν Γερμανός φυσικός και κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Φυσικής. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1858 στο Κίελο της Γερμανίας και πέθανε στις 4 Οκτωβρίου 1947 στο Γκέτινγκεν. Θεωρείται ως ο πατέρας της Κβαντικής Θεωρίας.

Πληροφορίες για τον Πλανκ
Κείμενα για την κβαντική θεωρία

Βίντεο για την Κβαντική Θεωρία:

 

Έρνεστ Ράδερφορντ

Έρνεστ Ράδερφορντ - Βικιπαίδεια

Ο Έρνεστ Ράδερφορντ ήταν Νεοζηλανδός φυσικός και χημικός. Γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1871 και πέθανε στις 19 Οκτωβρίου του 1937. Ο Ράδερφορντ ανακάλυψε ότι το άτομο έχει συγκεντρωμένο το θετικό φορτίο στο κέντρο του και το αρνητικό περιφερειακά και δημιούργησε το πλανητικό μοντέλο του ατόμου, που διαδέχτηκε το «μοντέλο του σταφιδόψωμου» του Τόμσον. Το μοντέλο του Ράδερφορντ τροποποιήθηκε αργότερα από τον Νιλς Μπορ (Bohr), που δημιούργησε το τροχιακό μοντέλο του ατόμου. Πήρε το βραβείο Νομπέλ Χημείας το 1908 για την εργασία του σχετικά με την δομή του ατόμου και ηγήθηκε της πρώτης προσπάθειας διάσπασης του ατόμου το 1918.

ΠΛηροφορίες για τον Ράδερφορντ
Aτομικό πρότυπο Ράδερφορντ

Άλμπερτ Αϊνστάιν

Άλμπερτ Αϊνστάιν - Βικιπαίδεια

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (Ουλμ, 14 Μαρτίου 1879 – Πρίνστον, 18 Απριλίου 1955) ήταν Γερμανός φυσικός εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις υπηρεσίες του στην θεωρητική φυσική. Είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας και από πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος επιστήμονας του 20ού αιώνα και όλων των εποχών. Εξέδωσε πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και 151 συγγράμματα για το ευρύ κοινό. Η επίδραση των ανακαλύψεων του Αϊνστάιν σχετικά με την φύση του χώρου και του χρόνου, εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας σε φυσική, κοσμολογία, και μαθηματικά, ενώ το επώνυμο του χρησιμοποιείται συχνά ως χαρακτηρισμός για να δηλώσει πως κάποιος έχει υψηλή ευφυΐα.

Έδωσε την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, για την οποία του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ το 1921. Τον Νοέμβριο του 1915, ο Αϊνστάιν παρουσίασε τη γενική θεωρία της σχετικότητας

Πληροφορίες για τον Αινστάιν
Συπληρωματικές Πληροφορίες για τον Αινστάιν
Βιογραφία Αινσταιν βίντεο

Ειδική θεωρία της σχετικότητας βίντεο:

Γενική θεωρία της σχετικότητας βίντεο:

Έρβιν Σρέντιγκερ

ΑΓΓΙΓΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ...: Σαν σήμερα ... 1887, γεννήθηκε ο Αυστριακός φυσικός Έρβιν Σρέντιγκερ.

Ο Έρβιν Σρέντινγκερ (12 Αυγούστου 1887 – 4 Ιανουαρίου 1961) ήταν Αυστριακός φυσικός. Ασχολήθηκε με τη Στατιστική φυσική, τη Θερμοδυναμική, την Ηλεκτροδυναμική,την Κοσμολογία, τη Βιολογία, τη Φιλοσοφία, αλλά κυρίως με την Κβαντική φυσική, ανακαλύπτοντας την περίφημη κυματική εξίσωση που φέρει το όνομά του. Τιμήθηκε μαζί με τον Πολ Ντιράκ με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για τις εργασίες του πάνω στην ατομική θεωρία.
Είναι επίσης γνωστός για την επινόηση του νοητικού πειράματος “η γάτα του Σρέντιγκερ”

 

Πληροφορίες για τον Σρέντιγκερ
Η γάτα του Σρέντιγκερ
Η εξίσωση του Σρέντιγκερ πολύ αναλυτικά

Η γάτα του σρέντιγκερ βίντεο:

Η εξίσωση του Σρέντιγκερ: