Πληροφορική

Η python είναι μία επαναστατική γλώσσα προγραμματισμού που συστήνεται συχνά στους αρχάριους. Αποτελεί την πιο ανερχόμενη γλώσσα η οποία είναι απλή, αλλά ταυτόχρονα πλούσια και έχει πολλές χρήσεις και πλεονεκτήματα. […]