Αναλυτικές λύσεις 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας (ΠΜΔΧ, Γ ΛΥΚ), 2018

Πατήστε στη λέξη λύσεις (Προσοχή στις πολλαπλής 3, 8, 27: σωστές λύσεις 3β, 8δ (ξεγελά ο άξονας των τεταγμένων), 27α (ελλειπής διατύπωση)).

λύσεις

Αφήστε μια απάντηση