Αναλυτικές λύσεις 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας (ΠΜΔΧ, Γ ΛΥΚ), 2018

Πατήστε στη λέξη λύσεις (Προσοχή στις πολλαπλής 3, 8, 27: σωστές λύσεις 3β, 8δ (ξεγελά ο άξονας των τεταγμένων), 27α (ελλειπής διατύπωση)). λύσεις

Λύσεις πολλαπλής επιλογής 32ου ΠΜΔΧ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, 2018)

(είναι οι προτεινόμενες από την ΕΕΧ) 1.β      2.α      3.β       4.α      5.α     6.δ       7.α          8.δ          9.α        10γ 11.α     12.α    13.α     14δ     15β     …

Συνέχεια του άρθρου ‘Λύσεις πολλαπλής επιλογής 32ου ΠΜΔΧ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, 2018)’ »