Από τις πιο έντονες στιγμές του προγράμματος “Las otras orillas (The other shores) – Sevilla and other places”, στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του σχεδίου Erasmus+KA1 «Χτίζοντας γέφυρες, όχι τείχη!» κατά το διάστημα 16 – 25 Νοεμβρίου 2017, ήταν η συνάντησή τους με εκπροσώπους του Οργανισμού CEAR , ο οποίος ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, και η συζήτηση που ακολούθησε με πρόσφυγες, που αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες. Τις αφηγήσεις αυτές οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί  αξιοποίησαν στη συνέχεια  για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Στο project που δημιουργήθηκε στο ψηφιακό περιβάλλον Google My map με τίτλο «Losseni’s way to Europe» αποτυπώνεται το πολύχρονο «ταξίδι» του πρόσφυγα Losseni από τη χώρα καταγωγής του, την Ακτή του Ελεφαντοστού στην Αφρική, προς την Ευρώπη.