Τράπεζα θεμάτων

Κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό για να δείτε ένα παράδειγμα τεστ για το μάθημα των Αγγλικών από την Τράπεζα θεμάτων για την Α τάξη ΕΠΑΛ ,από αυτά που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

12078

Δημοσιεύθηκε στη Mαθήματα, Αγγλικά Α Λυκείου | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Some Christmas practice!Ho|!Ho!Ho!

 

Δημοσιεύθηκε στη Mαθήματα, Αγγλικά Α Λυκείου, Γενικά | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Christmas is near!

CHRISTMAS in BRITAIN

 

Δημοσιεύθηκε στη Mαθήματα, Αγγλικά Α Λυκείου, Γενικά | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

MODALS

BLOG_Modal-Verbs
MODALS:
1. Τα πιο κοινά Modal (auxiliary) Verbs:
Can –μπορώ, Could – θα μπορούσα, May –μπορώ, δύναμαι, επιτρέπεται, ενδέχεται, Might-may/could, Must –πρέπει, Ought to-έπρεπε να, Shall –θα, Should –πρέπει, Will –θα, Would –θα (παρελθόν)
Notice: had better, have to, and have got to είναι εκφράσεις που συνδέονται στενά με τα modals και συχνά εναλλάσσονται μ’αυτά.
2. Χαρακτηριστικά των modals:
• Έχουν την ίδια μορφή, χωρίς κανενός είδους κατάληξη, σε όλα τα πρόσωπα
• Ακολουθούνται πάντα από ένα bare infinitive= απαρέμφατο χωρίς το ‘to’ (γυμνό).
• Στις ερωτήσεις τα βάζουμε πρώτα στην πρόταση και στις αρνήσεις απλά προσθέτουμε ένα ‘not’
• Δεν έχουν όλους τους χρόνους
3. Σύνταξη:

CAN/COULD
• I can ride a horse. ability (ικανότητα)
• We can stay with my brother when we are in Paris. opportunity (ευκαιρία)
• She cannot stay out after 10 PM. permission (άδεια)
• Can you hand me the stapler? request (παράκληση)
• Any child can grow up to be president. possibility (πιθανότητα)

Χρήση του «Can» στο Παρόν, Παρελθόν και στο Μέλλον

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
Can:γενική ικανότητα

1. I can speak Chinese. Μπορώ να …
2. Αλλαγή σε «COULD»
I could speak Chinese when I was a kid. Μπορούσα να …..όταν ήμουν ….
3. Αλλαγή σε «BE ABLE TO»
I will be able to speak Chinese by the time I finish my course.Θα μπορώ να … 1. I can’t speak Swahili.
2. Aλλαγή σε «COULD»
I couldn’t speak Swahili.
3. Αλλαγή σε «BE ABLE TO»
I won’t be able to speak Swahili. be able to (is not a modal auxiliary verb.)
Can:ικανότητα κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου γεγονότος.

1. With a burst of adrenaline, people can pick up cars.
2. With a sudden burst of adrenaline, he was able to lift the car off the child’s leg.
3. With a sudden burst of adrenaline, he will be able to lift the car. 1. Even with a burst of adrenaline, people can’t pick up something that heavy.
2. Even the weight lifter, couldn’t lift the car off the child’s leg.
3. Even three men working together won’t be able to lift the car. be able to

Can:ευκαιρία
1. I have some free time. I can help her now.
2. I had some free time yesterday. I was able to help her at that time.
3. I’ll have some free time tomorrow. I can help her then.
1. I don’t have any time. I can’t help her now.
2. I didn’t have time yesterday. I wasn’t able to help her at that time.
3. I won’t have any time later. I can’t help her then.
Can:άδεια

1. I can drive Susan’s car when she is out of town.
2. I was allowed to drive Susan’s car while she was out of town last week.
3. I can drive Susan’s car while she is out of town next week. 1. I can’t drive Susan’s car when she is out of town.
2. I wasn’t allowed to drive Susan’s car while she was out of town last week.
3. I can’t drive Susan’s car while she is out of town next week. may
Can:παράκληση

Can I have a glass of water?
Can you give me a lift to school?
Οι παρακλήσεις συνήθως αναφέρονται στο κοντινό μέλλον. Can’t I have a glass of water?
Can’t you give me a lift to school? . could(πιο τυπικό,formal), may
Can:πιθανότητα,μη πιθανότητα

Learning a language can be a real challenge.
Αυτή η χρήση είναι συνήθως μια γενίκευση ή μια προϋπόθεση. It can’t cost more than a dollar or two.
You can’t be 45! I thought you were about 18 years old.

Δημοσιεύθηκε στη Aγγλικά Β Λυκείου, Aγγλικά Γ Λυκείου, Mαθήματα | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε