Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΛ 2018

Με δύο αποφάσεις και εν αναμονή του νέου ΠΔ αξιολόγησς το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει σχετικά,  για την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των φοιτούντων στις τάξεις μαθητείας των ΕΠΑΛ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΛ/ΜΑΘΗΤΕΙΑ