Σχετική εικόνα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την οργάνωση, τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα  9,10,11,12, 16, 17, 18, 19, 20 και 21, των οποίων η ισχύς ξεκινά από το 2018-19

 

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ