Σχετικά με τον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του. Τα αποτελέσματα της Α’, Β’, και Γ’ Φάσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr