Η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου (ΕΑΕΠ) Πολυκάστρου κα Τσαβδαρή Κωνσταντινιά, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία  σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Κιλκίς κ. Κατσιρντάκη Μιχάλη και με την συμμετοχή της καθηγήτριας Πληροφορικής του σχολείου κας Καραγιαννίδου Δέσποινα, εγκατέστησαν στο εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου την ολοκληρωμένη λύση που προτείνει η Τεχνική Στήριξη με βάση την έκδοση 12.04 (Precise) του λειτουργικού συστήματος Ubuntu και την τεχνολογία LTSP, με σκοπό την ποιοτική αξιοποίηση και αναβάθμιση του εργαστηρίου.

Ανάλογες δράσεις – εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί ήδη, κυρίως – αν όχι αποκλειστικά – λόγω του ζήλου και της πολύωρης προσωπικής ενασχόλησης των καθηγητών Πληροφορικής, στα εργαστήρια του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς (συνάδελφος κ. Νότης Γενιτζές), του Γσίου – ΓΕΛ Καμπάνη (συνάδελφος κ. Γιαγκούλης Νικόλαος) , ενώ ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη υλοποίηση υπάρχει και από τα εργαστήρια του 1ου Δημοτικού (ΕΑΕΠ) Γουμένισσας (συνάδελφος κ. Προβατίδης Παναγιώτης), 2ου Δημοτικού (ΕΑΕΠ) Πολυκάστρου (συνάδελφος κα Δρίνη Φωτεινή) με την υποστήριξη των Δ/ντών των σχολικών μονάδων.

Η ολοκληρωμένη λύση που αναφέρθηκε βασίζεται σε δράση της Τεχνικής Στήριξης που προωθεί το ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία, προσπάθεια που στηρίζεται στα ακόλουθα:

 • Χρήση της διανομής Ubuntu και του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που παρέχει
  • στα σχολικά εργαστήρια (ο εξυπηρετητής παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αρχειοθέτησης, εκτύπωσης, απομακρυσμένου γραφικού περιβάλλοντος εργασίας)
  • στους μαθητικούς υπολογιστές (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
  • στα notebooks που διαθέτουν οι τάξεις (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
 • Αξιοποίηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που διαθέτουν τα σχολεία ως LTSP thin clients που συνδέονται δικτυακά σε Ubuntu εξυπηρετητή και αξιοποιούν τις υπολογιστικές του δυνατότητες και του σύγχρονου εξοπλισμού (πχ μαθητικοί υπολογιστές, notebooks κλπ) ως LTSP fat clients που χρησιμοποιούν ένα δίσκο που μοιράζει ο εξυπηρετητής Ubuntu (ίδιος για όλους τους fat clients) από τον οποίο φορτώνουν Λ/Σ και εφαρμογές (τοπική εκτέλεση). Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται διαχείριση των παραπάνω σταθμών, η διαχείριση λαμβάνει χώρα μόνο στον εξυπηρετητή.
 • Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης του Ubuntu εξυπηρετητή και του LTSP περιβάλλοντος ώστε να είναι συμβατός με το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ (εφαρμογή sch-scripts)
 • Δημιουργία λογαριασμών προσωπικών ή κοινόχρηστων με αυτοματοποιημένο τρόπο (εφαρμογή sch-scripts).
 • Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων για διαμοιρασμό ασκήσεων και ομαδοσυνεργατική μάθηση (εφαρμογή sch-scripts)
 • Προώθηση updates, fixes μέσω του Αποθετηρίου Ανοιχτού Κώδικα
 • Μετατροπή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να εγκαθίστανται και να εκτελείται στο περιβάλλον του Ubuntu και παροχή του από το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Παροχή σε μορφή wiki του οδηγού εγκατάστασης και χρήσης του παραπάνω περιβάλλοντος
 • Περιβάλλον Διαχείρισης τάξης (εφαρμογή Επόπτης epoptes)
 • Online παροχή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού από τον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης
 • Παροχή της λύσης ως ιδεατής μηχανής που έχει προεγκατεστημένη όλη την προαναφερθείσα λύση
 • Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των σχολείων και των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της λύσης
 • Παροχή LiveCD & LiveDVD ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή
 • Υποστήριξη των σχολείων που υιοθετούν τη λύση μέσω αιτημάτων στο σύστημα HelpDesk, οδηγών εγκατάστασης και χρήσης στον Ενημερωτικό Κόμβο, μέσω αιτημάτων για την εφαρμογή sch-scripts, Online συζητήσεις στο IRC κανάλι της Τεχνικής Στήριξης, καθώς και συζητήσεων στο forum Το Στέκι των Εκπαιδευτικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής

Wiki Τεχνικής Υποστήριξης Σχολείων

Tεχνική υποστήριξη Linux/LTSP από το Στέκι των Πληροφορικών