Ηρακλής Παληάς, δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΠΣ στο ΕΑΠ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ  «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΕΚΠ 62

1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Μοντέλα διοίκησης και ο ρόλος του Δ/ντή στο νέο σχολείο»

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Ο ρόλος της διεύθυνσης σχολείου στη διαχείριση της αλλαγής και ο  τρόπος που οι  φορείς, τα όργανα και οι ομάδες πίεσης επηρεάζουν τις αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα».

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: » Ο ρόλος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και των μεντόρων, στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού,  στα πλαίσια  της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας»

4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Αξιολόγηση  “δυνατών’’ και “αδύνατων” σημείων μιας σχολικής μονάδας,  προτάσεις και στρατηγικές για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων».

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΕΚΠ 64

1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:   «Τα εμπόδια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:   «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»:  χαρακτηριστικά, σκοπός, στρατηγική,  και αξιολόγηση  του προγράμματος

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Πρόταση προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής»

4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:    Συγκρότηση και λειτουργία της Εκπαιδευτικής Ομάδας σε  ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Αντιμετώπιση  εκπαιδευτικού περιστατικού

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΚΠ 65

1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:   Ανοικτά Πανεπιστήμια:  Χαρακτηριστικά,  κοινωνικός και ακαδημαϊκός  ρόλος στην ανάπτυξη

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:   Πρόταση αξιολόγησης  της Μ.Ε.Α.Ε ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος ΑεξΑΕ  

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:  Συζήτηση και προβληματισμοί

4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Δραστηριότητες & Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στην ΑεξΑΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΚΠ 66

1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μελέτη καταγραφής του φυσικού περιβάλλοντος και επιτπτώσεις από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις

 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μιας πόλης και μεταβολές των κλιματικών στοιχείωναπό τις χρήσεις γης

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Το ενεργειακό ζήτημα

4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 66 του ΕΑΠ: «Εννοιολογικός χάρτης για το Φαινόμενο θερμοκηπίου & «Τρύπα όζοντος» –  αντιλήψεις για Ατμοσφαιρική ρύπανση – Ρύπανση υπογείων υδάτων από νιτρικά άλατα». 

Αφήστε μια απάντηση