ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με Καθηγητές του Πανεπιστημίου, προσφέρει έναν κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με προγράμματα ανοικτού λογισμικού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με χρήση του ειδικού λογισμικού (πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) Moodle. Πρόσβαση στα μαθήματα δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, […]

Extensions for OpenOffice.org

http://extensions.services.openoffice.org/Experience new functionality. Adjust your OpenOffice.org to your needs. Maximize your productivity… …with the help of extensions, which add functionality or slight tweaks to the user interface or entirely new features to the OpenOffice.org product.

;
Copyright © ilias blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top