Κατηγορία: Αρχαία Ελληνικά

Τα διαχρονικά διδάγματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίαςΤα διαχρονικά διδάγματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Η Jacqueline de Romilly στο έργο της Αρχαία Ελληνική Τραγωδία γράφει:     Το να έχεις εφεύρει την τραγωδία αποτελεί σπουδαίο τίτλο τιμής. και αυτός ο τίτλος τιμής ανήκει στους Έλληνες. Κατά βάθος, υπάρχει κάτι γοητευτικο στην επιτυχία που γνώρισε αυτό το είδος. Διότι ακόμα και σήμερα γράφονται τραγωδίες, είκοσι πέντε αιώνες μετά, και γράφονται […]

Ηλεκτρονικές ασκήσεις Αρχαίων ΕλληνικώνΗλεκτρονικές ασκήσεις Αρχαίων Ελληνικών

Μεταβείτε στην “Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα” και εξοικειωθείτε με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που υπάρχουν εκεί, λύνοντας κάποιες από τις ηλεκτρονικές ασκήσεις. Χρησιμοποιήστε τους Συμφραστικούς Πίνακες Λέξεων, τα Ηλεκτρονικά Λεξικά και τα εγχειρίδια του Εργαστηρίου Αρχαιομάθειας. Μπορείτε να επιλέξετε ασκήσεις ή κείμενα από τον Κατάλογο φαινομένων είτε να ανοίξετε και να λύσετε κάθε Φύλλο Εργασίας […]