Ημέρα: 14 Δεκεμβρίου 2015

Εκπαιδευτικά σενάρια για την αξιοποίηση του “Αρχείου Γεωργακά”Εκπαιδευτικά σενάρια για την αξιοποίηση του “Αρχείου Γεωργακά”

     Το “Αρχείο Γεωργακά” είναι πλέον, χάρη στην ψηφιοποίησή του από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στη διάθεση του εκπαιδευτικού κόσμου. Προσφέρεται έτσι η δυνατότητα για την εκπόνηση εργασιών και την αναζήτηση ψηφιακού υλικού που έχει αποδελτιωθεί στο παρελθόν από τους συνεργάτες του καθηγητή Δ. Ι. Γεωργακά, με απώτερο στόχο τη σύνταξη του Ελληνο-αγγλικού Λεξικού […]