Ημέρα: 24 Νοεμβρίου 2012

Μια ιστοσελίδα για το Γιάννη Ρίτσο από το 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης “Γιάννης Ρίτσος”Μια ιστοσελίδα για το Γιάννη Ρίτσο από το 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης “Γιάννης Ρίτσος”

Μια σχολική ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους: 1. Μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπου αποθησαυρίστηκαν κείμενα, μελέτες, καθώς και φωτογραφικό ή πολυμεσικό υλικό που συμπληρώνει το υλικό των σχολικών  εγχειριδίων. 2. Λειτουργεί ως πύλη από την οποία μεταβαίνουμε σε άλλες  ιστοσελίδες και σε ιστοχώρους με πολυμεσικό […]