Ημέρα: 10 Φεβρουαρίου 2012

-γράφος, -ποιός, -ουργός, -άρχης, -πόνος, -κόπος-γράφος, -ποιός, -ουργός, -άρχης, -πόνος, -κόπος

Έτοιμοι/ες για νέα συγκομιδή λέξεων; Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Λεξικού Τριανταφυλλίδη στην “Πύλη για την Ελλήνική Γλώσσα”.     Στη μηχανή αναζήτησης πληκτρολογήστε ένα από τα παραπάνω μορφήματα με τη μορφή %γράφος, %ποιος, %ουργός  κτλ. Συγκεντρώστε στο “καλάθι” σας τα αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στο θέμα που θέλετε να μελετήσετε: π.χ. ουσιαστικά που δηλώνουν επάγγελμα (όπως στην […]