Ημέρα: 29 Ιανουαρίου 2012

Περί ερμηνείας: ο ρόλος του δέκτηΠερί ερμηνείας: ο ρόλος του δέκτη

Ο Δανιήλ Ι. Ιακώβ γράφει σε άρθρο του με τίτλο “Η Ανδρομάχη του Ευριπίδη, Δοκιμή πολλαπλής ανάγνωσης του δράματος”, περ. Φιλόλογος, τεύχος 86, Χειμώνας 1996, σχετικά με τις πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που επιδέχεται ένα λογοτεχνικό έργο, και κατ΄ επέκταση τα πολυεπίπεδα έργα του Ευριπίδη (οι υπογραμμίσεις δικές μου). Η αισιοδοξία της παλαιότερης ερμηνευτικής πρακτικής ότι είναι δυνατή […]

Πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τη δημιουργική γραφήΠτυχές του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τη δημιουργική γραφή

Ας γνωρίσουμε πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τις δικές σας εργασίες δημιουργικής γραφής. Επινοήστε πλαστά πρόσωπα και τοποθετήστε τα σε αφηγήματά σας με φόντο κάποια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  Σε παράρτημα, μπορείτε να προσθέσετε το ιστορικό και θεωρητικό υλικό στο οποίο βασίστηκε η ιστορία σας. Πριν ξεκινήσετε, παρακολουθήστε την παρουσίαση των συμμαθητριών […]