Μαθηματικά Γ’

 

Ενότητα 1η: Αριθμοί μέχρι το 1.000 – Οι τέσσερις πράξεις – Γεωμετρικά σχήματα
 
1. Αριθμοί μέχρι το 1.000

2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

3. Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

4. Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

5. Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

6. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

7. Επαναληπτικό μάθημα 

Ενότητα 2η: Μετρήσεις μήκους – Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού – Στερεά σώματα
 
8. Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
9. Στερεά σώματα – αναπτύγματα
10. Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
11. Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό
12. Προβλήματα
13. Επαναληπτικό μάθημα
Ενότητα 3η: Αριθμοί μέχρι το 3.000 – Οι τέσσερις πράξεις – Χαράξεις, ορθές γωνίες

14. Αριθμοί μέχρι το 3.00015. Προσθέσεις και αφαιρέσεις 

16. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

 

17. Πολλαπλασιασμοί

 

18. Διαιρέσεις

 

19. Προβλήματα

20. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 4η: Εισαγωγή στα απλά κλάσματα


21. (Αυτό το κεφάλαιο δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο)
22. Εισαγωγή στα απλά κλάσματα23. Οι κλασματικές μονάδες

24. Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

25. Ισοδύναμα κλάσματα

26. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 5η: Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού


27. Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
28. Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)29. Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ) 

30. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

31. Προβλήματα

32. Επαναληπτικό μάθημα


Ενότητα 6η: Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς


33. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000
34. Δεκαδικά κλάσματα35. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

36. Δεκαδικοί αριθμοί

37. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

38. Επαναληπτικό μάθημα

 

 


Ενότητα 7η: Αριθμοί μέχρι το 7.000 – Μέτρηση Μάζας – Πάζλ,πλακόστρωτα,μωσαικά,συμμετρία


39. (Αυτό το κεφάλαιο δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο)40. Αριθμοί μέχρι το 7.00041. Μέτρηση μάζας

42. Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά

43. Η συμμετρία

44. Προβλήματα

45. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 8η:Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – Μοτίβα – Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας


46. Πολλαπλασιασμοί47. Διαιρέσεις48. Μοτίβα

49. Μέτρηση του χρόνου 

50. Μέτρηση της επιφάνειας

51. Προβλήματα

52. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 9η: Αριθμοί μέχρι τα 10.000-Κλάσματα και δεκαδικοί-Πράξεις-Γεωμετρία


53. Αριθμοί μέχρι το 10.000054. Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία55. Διαιρέσεις (Ι)

56. Διαιρέσεις (ΙΙ)

57. Κλάσματα και δεκαδικοί

58. Προβλήματα

59. Επαναληπτικό μάθημα