ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -Α

 

Ενότητα 1η:
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

1. Προσανατολισμός στο χώρο

2. Γεωμετρικά σχήματα

3. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

4. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

5. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)

6. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)

7. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

8. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 2η:
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

9. Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία

10. Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)

11. Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)

12. Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <

13. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

14. Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

15. Προβλήματα

16. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

 

17. Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

18. Αθροίσματα μέχρι το 10 – Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

19. Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα

20. Τα νομίσματα μέχρι το 10

21. Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10

22. Προβλήματα

23. Επαναληπτικό μάθημα

24. (Δεν υπάρχει αυτό το κεφάλαιο στο βιβλίο)

Ενότητα 4η:
ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ 
 

25. Οι αριθμοί μέχρι το 50

26. Χάραξη γραμμών

27. Μοτίβα

28. Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό

29. Διάκριση των συμβόλων «+» και «–»

30. Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

31. Το συμπλήρωμα

32. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 5η:
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ 
 

33. Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50

34. Μονάδες και δεκάδες (Ι)

35. Αθροίσματα με πολλούς όρους

36. Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

37. Προβλήματα

38. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 6η:
MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ 

39. Μονάδες και δεκάδες

40. Γεωμετρικά σχήματα

              41. Ο χρόνος

                                                   42. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

                  43. Επαναληπτικό μάθημα

                           44. (Δεν υπάρχει αυτό το κεφάλαιο στο βιβλίο)

Ενότητα 7η: 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

45. Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά

46. Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών47. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας

48. Yπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα

49. Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί

50. Προβλήματα

51. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 8η:
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

52. Οι αριθμοί μέχρι το 70

53. Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

54. Μέτρηση μεγεθών

55. Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

56. Εισαγωγή στη συμμετρία

57. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 9η:
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

58. Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα

59. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

60. Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς

61. Χαράξεις σχημάτων – Παζλ και πλακόστρωτο

62. Προβλήματα

                    63. Επαναληπτικό μάθημα