Ιστορία

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡOΝΙΑ:

1. Η κάθοδος των Δωριέων

2. Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

3. Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

4. Η τέχνη και η γραφή

Επανάληψη ενότητας

ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡOΝΙΑ:

5. Νέες αποικίες των Ελλήνων

6. Τα Πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα

7. Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες

8. Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

9. Τα γράμματα

10. Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

11. Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη

12. Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

13. Oι νόμοι του Σόλωνα. O Πεισίστρατος γίνεται τύραννος

14. O Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία

Επανάληψη ενότητας

 

ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡOΝΙΑ

1. ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ:

15. Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας

16. O περσικός κίνδυνος

17. Η μάχη των Θερμοπυλών

18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

19. Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

Επανάληψη ενότητας

 

2. Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» (5ος ΑΙΩΝΑΣ π. Χ.):

20. Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

21. Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

22. Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων

23. O «χρυσός αιώνας» της τέχνης

24. Η Αθήνα γίνεται «σχολείο της Ελλάδας»

Επανάληψη ενότητας

 

3. Ο ΠΕΛOΠOΝΝΗΣΙΑΚOΣ ΠOΛΕΜOΣ:

25. Αιτίες και αφορμές του πολέμου

26. Oι κυριότερες φάσεις του πολέμου

27. Η ηγεμονία της Σπάρτης

Επανάληψη ενότητας

 

4. Η ΘΗΒΑ:

28. Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

29. Η ηγεμονία της Θήβας

Επανάληψη ενότητας

 

5. Η ΜΑΚΕΔOΝΙΑ:

30. Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

31. O Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

32. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

33. O θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου

Επανάληψη ενότητας

 

ΕΝOΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡOΝΙΑ

1.OΙ ΔΙΑΔOΧOΙ ΤOY Μ. ΑΛΕΞΑΝΤΡOY ΚΕΦΑΛΑΙO

34. Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

35. O Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

36. Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια

37. Oι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια

Επανάληψη ενότητας

 

2.ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ:

38. Το ρωμαϊκό κράτος

39. Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη

40. Η υποταγή του ελληνικού κόσμου

Επανάληψη ενότητας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠO ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤOΡΙΑ:

41α. Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου

41β. Η γλώσσα που μιλάω

42. Μια μέρα στην αρχαία Oλυμπία

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤOΠΙΚΗΣ ΙΣΤOΡΙΑΣ:

43. Η ιστορία του τόπου μου

O τόπος που ζω

Από το χθες στο σήμερα

Άκρως οικογενειακόν

Το πανηγύρι

Στα ίχνη ενός μνημείου