Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Αρχεία για 'Εrasmus+ “Europa: ti vedo e ti vivo”' Κατηγορία

Erasmus+ project KA2 “Europa: ti vedo e ti vivo” (2016-1-ΙΤ02-ΚΑ201-024417)

Συγγραφέας: ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ στις 19 Ιουνίου 2017

ERASMUS+PROJECT NUMBERERASMUS+ LOGO

 

Ζanneio Experimental  Junior High School(or Zanneio Peiramatiko Gymnasio) is partner to the KA2 (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices- Strategic Partnerships for school education)  Erasmus+ project  “Europa: ti vedo e ti vivo” (2016-1-ΙΤ02-ΚΑ201-024417).

“Europa: ti vedo e ti vivo” aims to promote the understanding of EU values: peace, freedom, democracy, dialogue, equality, solidarity, secularism. The project regards that students and teachers, seek and inquire the socio-political structure of the EU, to understand its history and how, declared values and goals are pursued by institutions and organs.

To make live and deep the search path, students work primarily on contemporaneity, on the EU’s values, then they  turn to discover the profound way that  such values have made over time throughout their countries.

By the end of the project, students will be able to:

– Know and understand the European integration process through the resources of the EU’s historical archives (recent memory)

– Know and understand the formation of the idea of citizenship in their own country, from experiences traced in time (deep memory).

The project connects secondary and primary schools from France, Greece, Italy, Romania and Spain. It involves a network of schools in Florence (Istituto Comprehensivo Boticelli, Istituto Comprensivo Statale  ‘Compagni-Carducci’, L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli”, Il Liceo “Guido Castelnuovo”) with Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Giuseppe Peano’ being the project coordinator.  Apart from the Italian schools, other schools participating in the project are: Le Lycée André Malraux (Biarritz, France), Colegiul National Grigore Moisil (Onesti, Romania) and Instituto de Educación Secundaria (IES) SERPIS (Valencia, Spain).

Crucial in the project are the partner institutions that accompany the schools in this path: The European Historical Archives and the Opera of Santa Croce in Florence.

Τhe project activities, functional to objectives are:

6 transnational meetings

5 training activities for teachers (Italy, France, Romania, Spain, Greece),

5 exchanges for students (Italy, France, Romania, Spain, Greece) and

5 multipliers events.

Το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+ (Βασική Δράση 2:   Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών-Στρατηγικές συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση) “Europa: ti vedo e ti vivo”(2016-1-ΙΤ02-ΚΑ201-024417).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προωθήσει την κατανόηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών της  ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του διαλόγου, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοσμικότητας. Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται μαθητές και εκπαιδευτικοί  να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αξίες προωθούνται μέσω αυτών. Οι μαθητές εργάζονται πάνω στις ευρωπαϊκές αξίες όχι μόνο όπως τις γνωρίζουμε σήμερα αλλά έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και να βιώσουν τις αξίες αυτές ως συμβολή των διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης και ως μέρος της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα προσφέρει  την ευκαιρία στους μαθητές  να «ανακαλύψουν» μέσω της βιωματικής προσέγγισης πως διαμορφώθηκαν οι αξίες αυτές στο πέρασμα του χρόνου στις χώρες στις οποίες θα μετακινηθούν.

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη στρατηγική σύμπραξη σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και επιφανών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα,  στο πρόγραμμα συμμετέχει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων που βρίσκεται στη Φλωρεντία  (Istituto Comprehensivo Boticelli, Istituto Comprensivo Statale  ‘Compagni-Carducci’, L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli”, Il Liceo “Guido Castelnuovo”) με συντονιστή του προγράμματος το Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Giuseppe Peano’.  Εκτός από τα σχολεία της Ιταλίας, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: Lycée André Malraux (Μπιαρίτζ, Γαλλία), Colegiul National Grigore Moisil (Ονέστι, Ρουμανία) και Instituto de Educación Secundaria (IES) SERPIS (Βαλένθια, Ισπανία).

Πολύ σημαντικοί εταίροι στο πρόγραμμα αυτό είναι τόσο τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η Opera of Santa Croce που έχουν επίσης έδρα τη Φλωρεντία.

Το τριετές αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

6 διεθνικές συναντήσεις,

5 εργαστήρια/κινητικότητες για εκπαιδευτικούς (Iταλία, Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα),

5 εργαστήρια/κινητικότητες για μαθητές (Iταλία, Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα) και

5 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις.

Κατηγορία Εrasmus+ "Europa: ti vedo e ti vivo", Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Erasmus+ project KA2 “Europa: ti vedo e ti vivo” (2016-1-ΙΤ02-ΚΑ201-024417)