Το Γυμνάσιο Βάρδας συμμετέχει σε Πρόγραμμα Etwinning

Το Γυμνάσιο Βάρδας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Etwinning (ηλεκτρονική «αδελφοποίηση» σχολείων) με άλλα έξι σχολεία της Ευρώπης (από τις χώρες Τσεχία,  Ρουμανία, Ιταλία και Ελλάδα). Στο project που έχει τίτλο: «Happy GaP at School Games and Playing at School« συμμετέχουν 30 μαθητές και μαθήτριες των Α και Β τάξεων του σχολείου με υπεύθυνο Εκπαιδευτικό τον κ. Χρονόπουλο Θέμη (ΠΕ19). Οι μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο επικοινωνίας, γραφής και ανάγνωσης  χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο διαδίκτυο μέσα από την ασφαλή πλατφόρμα Twinspace του Etwinning. Επιπλέον οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία, επικοινωνώντας με τους μαθητές των άλλων σχολείων, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών.

Αφήστε μια απάντηση