Η-τάξη (E-class) Γυμνασίου Βάρδας

Ενημερώνουμε τους μαθητές/τριες του σχολείου μας και τους Γονείς/Κηδεμόνες τους, ότι στην ιστοσελίδα Η-τάξη Γυμνασίου Βάρδας μπορούν να δουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μαθήματα που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για τα μαθήματα που διδάσκουν.

Για να μπορεί να συνδεθεί ένας μαθητής στην Η-τάξη, θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς σύνδεσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) τους οποίους θα αποκτήσει με την εγγραφή του στο ΠΣΔ. Θα πρέπει λοιπόν, πρώτα, όσοι μαθητές δεν έχουν κάνει εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να επισκεφθούν το άρθρο Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ και να εγγραφούν και να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ΠΣΔ.

Στη συνέχεια θα πρέπει,  μια τουλάχιστον φορά, να συνδεθεί ο/η μαθητής/τρια με τους κωδικούς του, στο Η-τάξη (E-class) ώστε να μπορεί ο/η εκπαιδευτικός του να τον εγγράψει στο μάθημά του.

Παράλληλα όμως και οι μαθητές/τριες μπορούν, με την επίβλεψη των Γονέων και Κηδεμόνων τους, να εγγραφούν στα διαθέσιμα μαθήματα σύμφωνα με το Τμήμα τους και τον/την Εκπαιδευτικό που τους διδάσκει το κάθε μάθημα (Επιλέγοντας το Εγγραφή σε Μάθημα).

Τα ψηφιακά μαθήματα μπορεί να είναι ανοικτά (διαθέσιμα χωρίς κωδικούς, απλά επιλέγουμε τον σύνδεσμο του μαθήματος), ανοικτά με εγγραφή (για τα οποία απαιτείται να πάτε στη διεύθυνση eclass.sch.gr και να κάνετε σύνδεση με τους κωδικούς του μαθητή στο sch.gr) ή κλειστά (για τα οποία απαιτείται να πάτε στη διεύθυνση eclass.sch.gr, να κάνετε σύνδεση με τους κωδικούς του μαθητή στο sch.gr και τέλος να κάνετε αίτημα εγγραφής μέσα από το eclass).

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα Οδηγίες ΥΠΑΙΘ για την ασύγχρονη εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Αφήστε μια απάντηση