Αλληλεγγύη στα παιδιά του Χαμόγελου του Παιδιού.

Οι μαθητές του Γυμνασίου Βαγίων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα βοήθειας και προσφοράς προς το Χαμόγελο του Παιδιού, προκειμένου να συμπαρασταθούν στις οικογένειες αυτών των παιδιών αλλά και στα ίδια, προσφέροντας τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

1

2

3