Εσωτερική αξιολόγηση

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Γυμνασίου Βαγίων για την 1η εφαρμογή της, Σχ. Έτος 2020 – 21.Λήψη αρχείου