ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Α΄ ΤΑΞΗ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
1η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3η ΟΔΥΣΣΕΙΑ
4η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
7η  

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
1η ΦΥΣΙΚΗ
2η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
4η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
5η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
6η ΙΛΙΑΔΑ
7η  

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
1η ΕΛΕΝΗ
2η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
3η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4η ΦΥΣΙΚΗ
5η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
6η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
7η  

Αφήστε μια απάντηση