ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο γυμνάσιο Προκοπίου απονεμήθηκε  εύφημος μνεία από το ινστιτούτο ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ. Το γυμνάσιο  βραβεύτηκε για την συμμετοχή του με την ταινία που δημιούργησαν οι μαθητές του σε συνεργασία με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς.Eυφημος μνεία γυμν ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ