ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΙΕΠ TOY PROJECT ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OSOS

Στο ΙΕΠ παρουσίασαν τα projects τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα σχολεία που επιλέχθηκαν για την Β φάση του Ευρωπαϊκού έργου OSOS (Open Schools for Open Societies).

Αντικείμενο του έργου

 » Διαβάστε περισσότερα