Αρχεία ανά ημέρα: 09/09/2013

Ενημέρωση γονέων ( ομαλή και υγιής λειτουργία του σχολείου)

Tο σχολείο μας όπως και κάθε σχολική μονάδα είναι ένας οργανισμός παροχής εκπαίδευσης, στόχος της οποίας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | Σχολιάστε