Μάρτιος 2017 αρχείο

Let’s do it Greece στον Κρόκο Κοζάνης

Το  Γυμνάσιο  Κρόκου  θα  συμμετέχει  στην  εθελοντική  δράση  Let;s  do  it  Greece .

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση