Ιούν 28

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022-ΤΑΞΗ Α’

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022-ΤΑΞΗ Β’

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022-ΤΑΞΗ Γ’

Ιούν 28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

EXAMS-SEPTEMBER-22

 

Ιούν 27

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 και κατά τις μήνες της διάσωσης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι
εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές όσο επιτρέπει και υλικοτεχνική υποδομή.
Χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή τους προτζέκτορες και την τηλεόραση στις αίθουσες που υπάρχει
υποδομή ώστε να εγείρεται το ενδιαφέρον των μαθητών, να εμπλουτίζεται η νέα γνώση και να οπτικοποιείται το
διδακτικό αντικείμενο. Σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς
επισημάνθηκε ότι έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί κάθε προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας ώστε να
βοηθηθούν όλοι οι μαθητές του σχολείου. Η διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων διδασκαλίας έδωσε τη
δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τουςγια
παράδειγμα στο μάθημα των μαθηματικών, των θρησκευτικών και αλλού.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών οργανώθηκαν λίγες αλλά σημαντικές διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις
που στόχευσαν στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων μέσω της βιωματικής μάθησης. Επιπλέον κέρδος ήταν
και η ευαισθητοποίηση των μαθητών.
Ωστόσο και κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω webex οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τα διαθέσιμα
εκπαιδευτικά υλικά ανεβάζοντας ενότητες και μαθήματα καθώς και θέματα για ανατροφοδότηση κάνοντας
χρήση διαφορετικών και πολλαπλών εργαλείων όπως googleformsquiz κλπ.
Επιπρόσθετα κατά τη σχολική χρονιά 2021 εφαρμόστηκε επικουρικά για ενίσχυση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και εμπέδωση της διδακτέας ύλης η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me. Το σχολείο
λειτουργεί το τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας από τον Φεβρουάριο που έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να
εμπεδώσουν περισσότερο τις αποκτηθείσες γνώσεις και να τις διευρύνουν.

Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Βελτίωση, ανακαίνιση, δημιουργία τεχνικών υποδομών και εξοπλισμού στο Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου
Από την αρχή του σχολικού έτους 2021-22 η Διεύθυνση του σχολείου είχε θέσει ως στόχο να επιλυθούν
προβλήματα λειτουργικότητας, ασφάλειας και αισθητικής τόσο του εξωτερικού όσο και τους εσωτερικού χώρου
του σχολείου.
Τοποθετήθηκε και ενεργοποιήθηκε Wi-fi εμβέλειας σε όλο το σχολείο. Η εγκατάσταση και μεγιστοποίηση της
εμβέλειας του Wi-fi είναι αναγκαία για την τηλεκπαίδευση, ως εποπτικό μέσο κατά τη διδασκαλίας και για τη
συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις με ταυτόχρονη σύνδεση άλλων τάξεων από άλλα μέρη και οργανισμούς

.jpg

Εγκαταστάθηκαν νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη βιβλιοθήκη του σχολείου κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου
αριθμού μαθητών που βρίσκεται σε δυσαναλογία με τους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής. Οι ήδη
υπάρχοντες υπολογιστές ούτε για πολυθεματικές δραστηριότητες ούτε και για την ανεμπόδιστη λειτουργία κατά
τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής.

.jpg

Δημιουργία μικρής αίθουσας για το Αρχείο του σχολείου και αρχειοθέτηση εγγράφων και υπηρεσιακών βιβλίων
παρελθόντων ετών. Για την αισθητική βελτίωση αλλά και εμψύχωση, επιβράβευση και παραδειγματισμό των
μαθητών/μαθητριών δημιουργήθηκαν μεγάλοι πίνακες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου με
έργα των μαθητών, κατασκευές αλλά και βιτρίνες με τα βραβεία και τα έπαθλα του σχολείου.

.jpg

Δημιουργήθηκαν επίσης μεγάλων διαστάσεων εκτυπώσεις σε καμβά διαθεματικών εργασιών του
μαθητών/μαθητριών του σχολείου και συμμετοχής σε σχέδια δράσης.

.jpg

.jpg

 

.jpg

Έγιναν παράλληλα πολλές εργασίες επισκευής και συντήρησης εντός του σχολικού κτιρίου. όπως αποξήλωση
πλακιδίων στο εσωτερικό όλου του πρώτου ορόφου και επίστρωση με πλακίδια ασφαλείας, αντιολισθητικά
απομίμησης ξύλου

.jpg

Εργασίες στον προαύλιο χώρο: στέγαστρα, γείσα και δημιουργία και επένδυση με πλακάκια στις βρύσες των
μαθητών
Οι εργασίες έγιναν με: Προσωπική εργασία στη σχεδίαση στην κατασκευή στις επισκευές και επίβλεψη,
Συνεργασία με το δήμο μέσω εργολάβων κατασκευαστών και άλλων υπηρεσιών του δήμου σε ξυλουργικές
υδραυλικές ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης, καθώς και Εξοικονόμηση χρημάτων από την επιδότηση του
Δήμου. Στην όλη αναβάθμιση της τεχνικής και τεχνολογικής υποδομής του σχολείου αρωγός στάθηκε και ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κρεμαστής

.jpg

Σχολείο και κοινότητα

Από τους επιμέρους στόχους της διεύθυνσης του σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την ευρύτερη
κοινωνία και να τους ευαισθητοποιήσει απέναντι σε σύγχρονα προβλήματα. Για το λόγο αυτό η διεύθυνση και οι
εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με διάφορους φορείς που έρχονται αρωγοί στο εκπαιδευτικό έργο.
Σημαντική υπήρξε η συνεργασία με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου όταν υπάρχουν προβλήματα για
επίλυση και ενεργή πάντα είναι η στήριξη της υπεύθυνης της σχολικής μονάδας μας κ. Αγλαΐας Γαλανοπούλου.
Το σχολείο συνεργάζεται με διάφορους φορείς: ΚΠΕ Πεταλούδων στα θέματα περιβαλλοντικής φύσεως, ΔΙΟΔΟ
Ρόδου για ενημέρωση με την πρόληψη από εξαρτησιογόνες ουσίες, την ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου η ευαισθητοποίηση πάνω
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Επίσης σημαντική είναι και η υποστήριξη που παρέχεται από το ΕΔΕΑΥ για τη
διαγνωστική αξιολόγηση και υποβοήθηση των μαθητών του σχολείου καθώς και από ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς που επισκέπτονται τη σχολική μονάδα. Τέλος το σχολείο συνεργάστηκε με επιστήμονες
και επαγγελματίες που παρέχουν πληροφορίες στους μαθητές για ποικίλους επιστημονικούς και
επαγγελματικούς κλάδους.

Η αγαστή συνεργασία των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων με τη Διεύθυνση του σχολείου και των μελών
μεταξύ τους και ο αλληλοσεβασμός αντανακλώνται και στις γενικότερες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών, γεγονός που διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Θετικό στοιχείο αποτελεί και η χρήση νέων
τεχνολογιών που εξάπτουν το ενδιαφέρον των μαθητών και προκαλούν τη συμμετοχή τους. Επιπρόσθετα,
υπάρχει διαρκής διάθεση ερευνητικότητας και συμμετοχής σε επιμορφωτικές δράσεις, επισκέψεις και
δραστηριότητες, εφόσον μάλιστα το σχολείο μας διατηρεί επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση που ενίοτε δείχνει
προθυμία να συνδράμει.

Ζήτημα που απαιτεί άμεση ενέργεια και επίλυση είναι το κτιριακό: ελλιπείς αίθουσες, εργαστήρια που έχουν
μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη που έχει μετατραπεί σε εργαστήριο πληροφορικής. Πάγιο
αίτημα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων .

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις:

Επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια της διεθνούς αμνηστίας.
Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Edushorts ταινιών
μικρού μήκους, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Διαδικτυακές εκδηλώσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων για το
Erasmus .
Επιμόρφωση στην τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR).
Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα την «Παροχή Πρώτων Βοηθειών στον Χώρο
του Σχολείου».
Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα «Το Παιχνίδι Ρόλων ως Τεχνική Ομαδικής
Συμβουλευτικής στη Σχολική Κοινότητα.
Σεμινάριο στις Πρώτες Βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό.
Επιμορφωτικό σεμινάριο με αξιοποίηση ταινίας μικρού μήκους με θέμα τον
σχολικό εκφοβισμό.
Συμμετοχή στην πανελλαδική ενέργεια του «Χαμόγελου του παιδιού» για την σχολική ημέρα ενάντια στην
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Με το κεντρικό σύνθημα «Μίλα τώρα» οι μαθητές δημιούργησαν το δικό
τους μήνυμα.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών  σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Η υπεύθυνη ομάδα για τα ευρωπαικα προγραμματα του σχολείου μας παρακολούθησε σειρά επιμορφώσεων για
το πρόγραμμα Erasmus από την ΔΔΕ Δωδεκανήσου και από το ΙΚΥ. Έπειτα, έκανε εγγραφή του σχολείου στην
πλατφόρμα του Erasmus δημιουργώντας κωδικό OID, εντόπισε έναν φορέα διοργάνωσης σεμιναρίων στην
Μαδρίτη ενώ συνέταξε και υπέβαλε στην πλατφόρμα την αίτηση τύπου ΚΑ122 μαζί με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά τα οποία συγκέντρωσε σταδιακά ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια. Το project που έχει
σχεδιαστεί περιλαμβάνει την μετακίνηση προσωπικού για επιμόρφωση όμως η υλοποίησή του θα
πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά εφόσον εγκριθεί η αίτησή μας από το ΙΚΥ.
Σύμφωνα με την αίτηση που καταθέσαμε, 6 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα μεταβούν στην Μαδρίτη στις
αρχές Νοεμβρίου 2022 και για 7 μέρες θα παρακολουθήσουν επιμόρφωση σχετικά με τη χρήση καινοτόμων
μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης με νέες τεχνολογίες. Μετά την επιστροφή τους θα γίνει διάχυση
γνώσεων ενδοσχολικά και θα υλοποιηθεί σειρά διαθεματικών project με τους μαθητές μας. Τα ερευνητικά
δεδομένα που θα συλλεχθούν πριν και μετά την πραγματοποίηση των δράσεων θα δημοσιοποιηθούν όχι μόνο
στην τοπική κοινωνία αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και
ανακοινώσεων σε συνέδρια.
Θετικά σημεία

Ενδυνάμωση γνώσεων, δεξιοτήτων και συναισθηματικής ευφυΐας των
εκπαιδευτικών.
Ενίσχυση κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
της σχολικής μονάδας.
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην επιλογή και τη διαμόρφωση πρακτικών, οι
οποίες θα διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών.
Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο
της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου
εκπαίδευσης.

Χάρη στα παραπάνω επιτεύχθηκε γόνιμη συνεργασία μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών. Αποκτήθηκε βαθύτερη γνώση και αναδείχθηκε η σημασία βασικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως καταγωγής και ταξικών διαφορών. Τέλος
αναπτύχθηκαν δεξιότητες ανάλυσης καταστάσεων και ενσυναίσθησης. Ενθουσιώδης
ήταν η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ αξιοποιήθηκαν δημιουργικά οι
υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Συναψη σταθερης συνεργασιας με φορεις οπως το ΚΕΠΕΑ Πεταλουδων Ροδου.
Ανταποκριση και συνεργασια ολων των μαθητων που ελαβαν μερος στις δρασεις.
Αναδειξη της διαθεματικοτητας
Αποκτηση περιβαλλοντικης συνειδησης και αναδειξη της αξιας της ανακυκλωσης
Συνεχης ανατροφοδοτηση της ιστοσελιδας του σχολειου μετα την ολοκληρωση των δρασεων

 

Ιούν 27

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου(τμήμα B6) στα πλαίσια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας εργάστηκαν ομαδικά και δημιούργησαν τις δικές τους διαφημίσεις σχετικά με τεχνολογικά προϊόντα (Unit 3-Technology in our lives, Lesson 3-Project: Advertisement).

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας μέσα από την συνεργασία σε ομάδες δημιούργησαν το δικό τους θεματικό πάρκο (Unit 3-Thrills and spills, Lesson 3-Project: Create a Theme Park).

IMG 20220506 090939IMG 20220506 090930IMG 20220506 090921IMG 20220506 090912IMG 20220506 090900IMG 20220506 090846IMG 20220506 090956IMG 20220506 091015IMG 20220506 091041IMG 20220506 091148IMG 20220506 091216

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου στην ενότητα «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» συνέταξαν την «Χάρτα των δικαιωμάτων της τάξης τους». Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ιδέες όλων των μαθητών όλων των τμημάτων και έγινε κατά την διδακτική ώρα.

 

IMG 20220506 091421IMG 20220506 091457IMG 20220506 091521IMG 20220506 091629IMG 20220506 091659

 

Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου στην ενότητα για το «Περιβάλλον» την «Κλιματική αλλαγή» δημιούργησαν ενημερωτικό φυλλάδιο προτείνοντας τρόπους περιορισμού της.

IMG 20220628 092930IMG 20220628 092940IMG 20220628 093006IMG 20220628 093022IMG 20220628 093040IMG 20220628 093120IMG 20220628 093128IMG 20220628 093144IMG 20220628 093153IMG 20220628 093153 1 IMG 20220628 093159

Η εκπαιδευτικός: Αλεξάνδρα Χατζηπλή

Ιούν 27

Famous people in history

Οι μαθητές της Β’ τάξης, στο μάθημα των Αγγλικών και στα πλαίσια της ύλης του 2ου κεφαλαίου του βιβλίου τους, εργάστηκαν σε ομάδες για να ερευνήσουν, να συνθέσουν και να παρουσιάσουν τη βιογραφία σημαντικών ιστορικών προσώπων.

Μέσα από αυτό το project, πέρα από τα γλωσσικά οφέλη που αποκόμισαν, οι μαθητές καλλιέργησαν τα λεγόμενα «Soft Skills» καθώς συνεργάστηκαν σε επίπεδο ομάδας, απέκτησαν διακριτούς ρόλους μέσα σε αυτή, ερεύνησαν διαδικτυακές πηγές, και όχι μόνο, για να εντοπίσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει αξιολογώντας κάθε φορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, διαπραγματεύτηκαν τις απόψεις τους αποδεχόμενοι την πολυφωνία της ομάδας και εν τέλει συνέθεσαν ένα δικό τους κείμενο το οποίο παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Κάθε ομάδα αποτύπωσε σε χαρτόνι βασικά σημεία της ζωής και των επιτευγμάτων του ιστορικού προσώπου που επέλεξε ενώ παρείχε και σχετικό οπτικό υλικό.

(Για να δείτε τα έργα των ομάδων, κυλίστε το slider με τις φωτογραφίες δεξιά ή αριστερά πατώντας τα βελάκια με το ποντίκι. Λόγω μεγέθους ίσως αργούν να εμφανιστούν οι φωτογραφίες. Για προβολή σε πλήρη οθόνη, πατήστε το διπλό βέλος πάνω δεξιά.)

 

 

Εκπαιδευτικός: Τσιγάνη Χριστίνα (ΠΕ06)

Μαθητές: Δέσποινα Σαλαμούρη, Ελευθερία Πέτρου και Σκούλουκα Μαρία (Β3), Φιλία Μάτση, Χρήστος Παππάς, Μάνος Σταυριανάκης και Αποστόλης Παπαντωνίου (Β3), Ευαγγελία Κασανή και Μαρία_Μαρκέλλα Αθανασίου (Β5), Σωτηρία Γιακουμάρου, Δημήτρης Αλεξόπουλος, Ηλίας Κλέκουρας και Μαρία Κορτσαλού (Β5), Κώστας Πολιάς, Μαρία Πολιά, Κατερίνα Παπαδημήτρη, Πάρης Σάββενας και Νικόλας Πισσαδάκης (Β3), Βαγγέλης Κουλουρίδης, Γιώργος Καστανάκης, Δημήτρης Κάκελλος και Γιώργος Κοντομανώλης (Β5), Βασίλης Πύλιος, Θωμάς Σαββάκης, Γιάννης Περικλής, Χρήστος Ορφανός και Μιχάλης Παπαγούρας (Β3), Ιρίντα Ντινάκου, Νεφέλη Σαπουντζάκη, Μαρκέλα Στελάτου και Κατερίνα Σβύνου (Β3), Χαρά Αλεξοπούλου, Ειρήνη Βασιλώττου, Χριστίνα Αποστολάτου και Χρύσανθος Διακανθός (Β1), Νίκος Γιακουμάρος, Μάριος Θαρενάκης, Μανώλης Βασιλώττος και Έλιο Ντόντο (Β5)

Ιούν 24

Εργασία στο μάθημα των Γερμανικών

Στο πλαίσιο του μαθήματος των γερμανικών στο θέμα πολιτισμός οι μαθητές  του Γ4-Γ5 δημιούργησαν κάποια βίντεο με θέμα το Βερολίνο. Ενα απο αυτά είναι το παρακάτω.

Ιούν 23

Our favourite books, films and series

Οι μαθητές της Α’ τάξης, στο μάθημα των Αγγλικών και στα πλαίσια της ύλης του 2ου κεφαλαίου του βιβλίου τους, συζήτησαν για τα αγαπημένα τους βιβλία, ταινίες και σειρές με στόχο να προτείνουν τα καλύτερα στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου!

Γι’ αυτό το λόγο, δημιούργησαν «blurbs», δηλαδή στοχευμένες σύντομες περιγραφές για το κάθε βιβλίο, ταινία ή σειρά που σας προτείνουν. Μίλησαν για την πλοκή και τους βασικούς ήρωες ενώ αναφέρθηκαν, επίσης, στους συγγραφείς ή τους σκηνοθέτες και το λογοτεχνικό είδος του κάθε έργου ώστε να τα εντοπίσετε πιο εύκολα στην βιβλιοθήκη του σχολείου ή στο διαδίκτυο.

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την τεχνική «Process Writing» μέσα από την οποία ασκήθηκαν στην διαδικασία της διαρκούς επεξεργασίας του γραπτού τους και στο peer review μέχρι να καταλήξουν στο τελικό τους κείμενο.

Οι επιλεγμένες εργασίες τους χωρίζονται παρακάτω σε 3 κατηγορίες: (α) βιβλία, (β) ταινίες και (γ) σειρές.

(Για να τις δείτε, κυλίστε το slider με τις φωτογραφίες δεξιά ή αριστερά πατώντας τα βελάκια με το ποντίκι. Για προβολή σε πλήρη οθόνη, πατήστε το διπλό βέλος πάνω δεξιά)

Enjoy!!

Εκπαιδευτικός: Τσιγάνη Χριστίνα (ΠΕ06)

Μαθητές: Γεωργία Κουκιά (Α2), Κωνσταντίνα Καλλιγέρη (Α1), Χρυσαφίνα Διακάκη (Α1), Βάσια Κουλουμπρή (Α2), Θεοφανεία Κηπουρού (Α2), Σταύρος Λουντάκας (Α2), Υπαπαντή Μαλωνά και Μιχάλης Κοκκάρης (Α2), Ελεάνα Αλεξανδρή (Α1), Βάσω Αναστασά και Αθανασία Σβύνου (Α5), Ελευθερία Κρητικού (Α2), Σοφία Αναστασίου (Α1), Μάρω Βενετή (Α1), Γιάννης Δασκαλάκης (Α1)

 

A. Books

 

 

B. Films

 

 

C. Series

 

 

 

Ιούν 21

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ

Α -ΤΑΞΗ

Β -ΤΑΞΗ

Γ-ΤΑΞΗ

Ιούν 20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ-ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ Α-ΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ – Β ΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ Γ-ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

Ιούν 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (COVID-19 κλπ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Older posts «

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων