Φεβ 15

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στη Ρόδο

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Περγιαλενής – Κρεμαστή

Τ.Κ. : 85104

Τηλέφωνο: 22410  92900

Τηλεομοιότυπο: 22410  92900

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@gym-kremast.dod.sch.gr

 

 

 

 

Κρεμαστή: 15/02/2018

 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 98

 

 

 

Προς :   Ταξιδιωτικά γραφεία

Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στη Ρόδο

Το Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την οργάνωση διδακτικής επισκέψεως που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019 στον Θρόνο του Ήλιου και στο Μανδράκι της Ρόδου. Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα:

  • Μεταφορά με λεωφορείο Κρεμαστή – Ρόδος – Κρεμαστή
  • Αριθμός συμμετεχόντων: 45 μαθητές και 3 συνοδοί.
  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Κρεμαστής (Περγιαλενής, Τ.Κ. 85104 – Κρεμαστή) έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ. τις προσφορές τους κλειστές όπου θα αναγράφονται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

ο Δ/ντής

 

    Σαπουντζάκης Γεώργιος

Δεκ 03

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στη Ρόδο

Το Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την οργάνωση διδακτικής επισκέψεως που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2018 στο Ενυδρείο Ρόδου. Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα:

  • Μεταφορά με λεωφορείο Κρεμαστή – Ρόδος – Κρεμαστή
  • Αριθμός συμμετεχόντων: 100 μαθητές και 5 συνοδοί.
  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Κρεμαστής (Περγιαλενής, Τ.Κ. 85104 – Κρεμαστή) έως την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. τις προσφορές τους κλειστές όπου θα αναγράφονται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

ο Δ/ντής

 

                                                                                                                                                                                                                       Σαπουντζάκης Γεώργιος

Οκτ 01

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες.

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, με την έναρξη του σχολικού έτους, εύχονται σε εσάς και τα παιδιά σας καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 

1.Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και παρευρίσκονται στην προσευχή του σχολείου, που γίνεται καθημερινά στις 8:10 π.μ. Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν στις 8.15 μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις.

Μαθητής/τρια που προσέρχεται με καθυστέρηση γίνεται δεκτός με απουσία και του  γίνεται παρατήρηση (εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε αργοπορία του λεωφορείου). Για κάθε ενδιάμεση απουσία ενημερώνεται από τον/την απουσιολόγο η Δ/νση του σχολείου και ακολούθως οι γονείς.

2.Έκτακτη αποχώρηση μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης του γονέα με τη Διεύθυνση του σχολείου και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αποχωρεί συνοδευόμενος/η από κηδεμόνα.

3.Το όριο απουσιών για να χαρακτηρισθεί η φοίτηση επαρκής είναι οι 114.

4.Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή τηλεφώνων (σταθερά ή κινητά), παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Διεύθυνση του σχολείου.

5.Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς θα γίνει με βάση πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

6.Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς και τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και κατάλληλους χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών μας και να κατανοήσουν τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ενημέρωση σας σε θέματα υγείας και σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.)των μαθητών, που μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

7.Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας ενώ απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος (Ν.3528/2007, Παρ. 1, Άρθρο 107). Για την επικοινωνία μαθητών με τους γονείς μπορεί να χρησιμοποιείται το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.

8.Σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου ώστε να τη χορηγήσουν οι ίδιοι (Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 Φ.353.1 /324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β).

9.Η αθλητική περιβολή την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από το μάθημα της Φ. Α. κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει μαθητής για σοβαρό λόγο. Απαλλαγή για λόγους υγείας, μόνιμου ή παροδικού προβλήματος δίνεται μετά από ιατρική βεβαίωση κρατικού γιατρού.

10.Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η εγκύκλιος 12773/Δ2 της 23-01-2015 που εξέδωσε το υπουργείο παιδείας και Θρησκευμάτων και απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή. Παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

11.Όταν απουσιάζει μαθητής από το σχολείο θα πρέπει οι γονείς να ενημερώνουν το σχολείο τηλεφωνικά για το λόγο απουσίας του μαθητή.

12.Οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών τους, όταν σχολούν.

13.Στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα.

14.Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου.

15.Απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφαλείας, να πλησιάζουν οι μαθητές στα παράθυρα του 1ου ορόφου.

16.Σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού οι κηδεμόνες θα παραλάβουν τους μαθητές από το προαύλιο του σχολείου.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και προσδοκούμε στην εποικοδομητική συνεργασία σας!

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Η Διεύθυνση

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Γυμνασίου Κρεμαστής

 

 

Μαΐ 16

Ημέρα Μαθηματικών 2018

Ημέρα Μαθηματικών στο Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου.
Τετάρτη 16-5-2018
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις που αναδεικνύουν:
Τα μαθηματικά επιτεύγματα της αρχαιότητας, τη σύνδεση του μαθήματος με την πραγματική ζωή καθώς και τη διαθεματικότητα του..

Μαΐ 14

προκύρηξη διδακτικής επίσκεψης

Για να δείτε την προκύρηξη διδακτικής επίσκεψης στο Καρακόνερο πατήστε εδώ 

Μαΐ 04

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων» με το ΚΠΕ Πεταλούδων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την ευκαιρία του προγράμματος εκπαιδευτικών δράσεων με θέμα: «Θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων» που πραγματοποιούνται την φετινή χρονιά από το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α., σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, επισκέφθηκαν το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ανηλίκων «Άγιος Ανδρέας», στις εγκαταστάσεις μας στο Παραδείσι, μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Κρεμαστής, οι οποίοι μας παρέδωσαν ως Δωρεά, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και άλλα βασικά είδη ανάγκης για τα παιδιά της δομής μας.

Οι περιθαλπόμενοι, το προσωπικό, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α., αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο την διεύθυνση του Γυμνασίου Κρεμαστής και προσωπικά τον διευθυντή κ. Γιώργο Σαπουντζάκη, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς κα Άννα Μάκαρη, κα Ελένη Σύρμου και την κα Αντιγόνη Σπανού, όσο και τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στην παραπάνω εκπαιδευτική δράση.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α.
Ο Πρόεδρος

Γιάννης Απ. Μαρίνος

Μαΐ 02

Μαθηματικά στο Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου

Σήμερα, Τετάρτη 2/5/2018, το μάθημα των Μαθηματικών με τα τμήματα Α1 και Α3 του Γυμνασίου Κρεμαστής, έγινε εκτός των σχολικών αιθουσών και συγκεκριμένα στο Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου.
Εκεί, ο σχολικός σύμβουλος μαθηματικών Δωδεκανήσου κος Giannis Karagiannis ανέδειξε με την ομιλία του τη ζωή και τα επιτεύγματα του Εύδημου, του Ίππαρχου, του Γεμίνου και άλλων Μαθηματικών και Αστρονόμων που γεννήθηκαν, έζησαν ή εργάστηκαν στη Ρόδο ανάμεσα στον 4ον -1ον αιώνα π.Χ.
Έγινε επίδειξη της λειτουργίας του Τετράντα του Ίππαρχου(μετρητικό όργανο), ακολούθησε βιωματικό εργαστήριο με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες και τέλος έγινε παρουσίαση των εργασιών από την κάθε ομάδα χωριστά.
Συνοδοί της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν οι μαθηματικοί Βαλιανάτου Ελεάνα, Ορφανός Στάθης και Σύρμου Ελένη.
Ευχαριστούμε θερμά κε Καραγιάννη για το πολύ ενδιαφέρον μάθημα.

Το ευχαριστηθήκαμε μικροί με

γάλοι.

Απρ 23

Εκπαιδευτική δράση «Η οινική ιστορία της Ρόδου μέσα από το «ρω» με το ΚΠΕ Πεταλούδων

Σήμερα, Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, με τα τμήματα Α1 και Α2 του Γυμνασίου Κρεμαστής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης <<Η οινική ιστορία της Ρόδου μέσα από το «ρω»>> επισκεφτήκαμε το Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς Νοτίου Αιγαίου «ρω» στις Φάνες.
Η συγκεκριμένη δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται απο το ΚΠΕ Πεταλούδων σε συνεργασία με την Ε.Α.Σ.Δ. Στόχος της είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών γενικότερα και ειδικότερα η κατανόηση της ιστορίας της οινοποιίας και της διαδικασίας καλλιέργειας αμπελιού και κρασιού από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο της Ε.Α.Σ.Δ, κα Παπαγεωργίου Νίκη για την ξενάγηση στο χώρο καθώς και την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Πεταλούδων για την παραγωγή-χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση της δράσης αυτής.

Απρ 16

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο Αρχαίο Στάδιο στη Ρόδο

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο Αρχαίο Στάδιο στη Ρόδο, πατήστε εδώ 

Απρ 16

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσιας εκδρομής στο Απόλλωνα

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Παλαιότερα άρθρα «

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων