Από την παράδοση του Βυζαντίου στη σύγχρονη τέχνη

H έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα στοχεύει στην προσέγγιση του εικαστικού διαλόγου ανάμεσα στη βυζαντινή τέχνη (αγιογραφία) και την σύγχρονη  ελληνική τέχνη. Δημιουργήσαμε φορητές εικόνες, που κάνουν αναφορά στα πορτραίτα Φαγιούμ και στη βυζαντινή αγιογραφία. Μέσα από αυτήν την έρευνα φιλοδοξούμε να αποκτήσουν οι μαθητές τη γνώση σχετικά με την ιστορία, να καταγράφουν με εικαστικό τρόπο την διαμόρφωση και την εξέλιξη στη τέχνη της  προσωπογραφίας “portrait” (σύνθεση, χρώματα, εκφραστικότητα).

Το θέμα βοηθάει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα, όπως ο σχεδιασμός ενός προσώπου, είτε με μολύβι, είτε με χρώματα, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα διαχρονικές, καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες (πρωτοχριστιανική ζωγραφική, βυζαντινή αγιογραφία και δείγματα από την σύγχρονη ζωγραφική).

Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα και την δυνατότητά τους, να κρίνουν και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίοδο και να εντοπίζουν τα κενά σημεία μεταξύ τους.

Η ερευνητική αυτή εργασία μπορεί να συσχετιστεί με πολλά από τα διδασκόμενα μαθήματα όπως τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, τα Γαλλικά/Αγγλικά, τα Εικαστικά, την Κοινωνιολογία ακόμη και τα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα.

Ο αρχικός μας σχεδιασμός ήταν να αναδείξουμε τις ιστορικές, αισθητικές και τεχνοτροπικές επιρροές της βυζαντινής ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική (Κωνσταντίνος Παρθένης, Φώτης Κόντογλου, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Σπύρος Παπαλουκάς, Νίκος Νικολάου κ.α.), ωστόσο ο περιορισμένος χρόνος (1 διδακτική ώρα την εβδομάδα) δεν μας επέτρεψε  να δημιουργήσουμε ένα δείγμα από την νεοελληνική ζωγραφική.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός

Μωχάμμαντ Μπάρις (ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας)

 Αφήστε μια απάντηση