Φεβρουάριος 2015 αρχείο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ 17-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015)

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών που συγκροτήθηκε με την 11/13-1-2015 πράξη του Διευθυντή του Γυμνασίου Καμπάνη, συνήλθε την Τρίτη 3-2-2015 και ώρα 13:30 για την αξιολόγηση των παρακάτω προσφορών των τουριστικών γραφείων:                                                 …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση