Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

IMG 20230614 094419

1. Ώρα πρωινης προσευχής ορίζεται η 8:15 π.μ. Μαθητής που καθυστερεί αδικαιολόγητα να μπει στην τάξη του, τόσο στην αρχή της της ώρας όσο και μετά το τέλος των διαλειμμάτων, παίρνει απουσία που είναι αδικαιολόγητη και παρακολουθεί το μάθημα, εφόσον προσέρχεται στην τάξη και γίνεται δεκτός από τον διδάσκοντα. Μαθητής που συστηματικά κάνει απουσίες μετά και από ενημέρωση του κηδεμόνα του θα αντιμετωπίζεται πειθαρχικά.

2. Αμέσως μετά το πρωινό κουδούνι οι μαθητές παρατάσσονται στην καθορισμένη θέση για την πρωινή συγκέντρωση. Κατά την διάρκεια της δεν επιτρέπονται συνομιλίες, μετακινήσεις, αναψυκτικά, φαγητό και κάθε τι που δε συμβάλλει στην καλή εικόνα του μαθητή στο σχολείο.

3. Κάθε μαθητής με το χτύπημα του κουδουνιού μετά από διάλειμμα μπαίνει αμέσως στην τάξη του χωρίς τρόφιμα και κάθεται στην ορισθείσα θέση του. Μόνο ο επιμελητής περιμένει τον καθηγητή στην πόρτα. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε παρεμπόδιση του μαθήματος κατά την διάρκεια του μαθήματος,

4. Ανά δύο άτομα κάθε εβδομάδα που ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τάξης αναλαμβάνουν επιμελητές της τάξης. Καθήκοντα τους:

  • Καθαριότητα πίνακα και τάξης.
  • Επικένωση και εξαερισμό της τάξης με την βοήθεια του καθηγητή. Κλείσιμο της πόρτας και άνοιγμα μόνο μετά το χτύπημα του κουδουνιού.
  •  Άνοιγμα της τάξης το πρωί, παίρνοντας τα κλειδιά από την κλειδοθήκη και επιστροφή τους στο τέλος των μαθημάτων.

Οι επιμελητές ενημερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων για το ποιοι καθηγητές είναι Εφημερεύοντες, σε περίπτωση που συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις συστάσεις τους

5. Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές παραμένουν στις αυλές του σχολείου. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο υπόστεγο των αιθουσών 1,2,3 όπου στεγάζονται οι φωριαμοί βιβλίων. Έξοδος στον δρόμο πραγματοποιείται μόνο κατόπιν άδειας του Δ/ντή ή του σημερεύοντα καθηγητή, ο οποίος ενημερώνει τον Δ/ντή. Δεν επιτρέπεται το σκαρφάλωμα στα δένδρα και στα πεζούλια. Οι μαθητές μπορούν να παίζουν μπάλα στην ώρα του βόλεϊ μόνο αν το επιτρέψει ο καθηγητής γυμναστικής και παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού καθηγητής που επιτηρεί. Μόνο με άδεια επιτρέπεται η συλλογή μπάλας εκτός σχολικού χώρου, εφόσον ο καθηγητής γυμναστικής έχει μεριμνήσει να έχει ανοικτή την πόρτα και με το πέρας του παιχνιδιού να την κλειδώνει και να φυλάσσει την μπάλα στην αποθήκη. Μαθητές που παίζουν μπάλα χωρίς άδεια αντιμετωπίζονται πειθαρχικά.

6. Στο σχολείο δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών συσκευών. Κινητό που χρησιμοποιείται από μαθητή ή και σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή και επιστρέφεται μόνο στους γονείς, ενώ ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά. Επίσης, το κάπνισμα απαγορεύεται ρητώς σε όλους τους χώρους του σχολείου.
7. Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα. Ειδικότερα οι μαθητές δεν πρέπει:
  • Να πετούν αντικείμενα εναντίον άλλων,
  • Να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που απειλούν ή θίγουν τους συμμαθητές τους ή αντιβαίνουν τη σχολική δεοντολογία.
  • Να φέρνουν στο σχολείο ραδιόφωνα και ηλεκτρονικά ή τυχερά παιχνίδια.
8. Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για την καλή εικόνα του σχολείου και της αυλής και να κάνουν παρατήρηση σε συμμαθητές που δεν ακολουθούν τους κανόνες καθαριότητας. Επισημαίνεται ότι η καταστροφή και φθορά επίπλων αντικειμένων θα αποκαθίστανται με έξοδο των υπαιτίων.
9. Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική στις σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις. Κατά την παρακολούθησή τους δε να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Μπορούν, αντιθέτως, να εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους με κόσμιο τρόπο.
10. Η εμφάνιση των μαθητών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παραινέσεις του συλλόγου καθηγητών, του συλλόγου γονέων, αλλά και της τριμελούς επιτροπής του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου, της οποίας η άποψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
11. Κατά την διάρκεια των σχολικών εκδρομών δεν επιτρέπονται τα μηχανάκια, τα ποδήλατα, μπάνιο στη θάλασσα, κάπνισμα, οινοπνευματώδη ποτά. Μαθητής που δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στην εκδρομή και εμφανιστεί στο χώρο της εκδρομής τιμωρείται.
11. Όταν μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τον σύλλογο των καθηγητών παρουσία του τριμελούς των μαθητών, η διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους μαθητές και τον κηδεμόνα του.
12. Η εξωσχολική συμπεριφορά των μαθητών είναι ευθύνη δική τους και των γονέων τους, αλλά σε περίπτωση που παρεκτρέπονται και προσβάλλουν τα σχολεία με ενέργειες που δεν αρμόζουν στην μαθητική τους ιδιότητα, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από το σύλλογο των καθηγητών. Κάθε μαθητής πρέπει να επιδιώκει να τιμά το σχολείο με τη συμπεριφορά και την πρόοδό, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο τιμά τον εαυτό του.