Ώρες Επίσκεψης Γονέων 2023 – 2024Λήψη αρχείου

Η διαθεσιμότητα κάποιου εκπαιδευτικού την ημέρα που όρισε ενδέχεται να τροποποιείται εξαιτίας αλλαγών στο ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων.