Διοργάνωση ομιλίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το σχολείο μας μαζί με την ΔΔΕ Καστοριάς και την ΑΜΚΕ Κωνσταντίνος Σιαμπανόπουλος θα διοργανώσει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία ομιλία με θέμα: Αυτόνομη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία.

Κεντρικός ομιλητής και καλεσμένος θα είναι ο κ. Αυγουλάς Ευάγγελος , δικηγόρος και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «με άλλα μάτια».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω google meet και θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της μέσω livestreaming στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://meet.google.com/vdf-vacp-kih

Ακολουθεί το πρόγραμμα ως εξής:

   18:00 Χαιρετισμοί :

Βασιλειάδου Όλγα, Διευθύντρια ΔΔΕ Καστοριάς

Νιάκα Ευγενία , συντονίστρια εκπ/κου έργου ειδικής αγωγής Δυτ. Μακεδ.

Πάλλα Μαριαρένα . Πρόεδρος ΑΜΚΕ Κων/νος  Σιαμπανόπουλος

Πάτρας Ιωάννης πρόεδρος Συλλόγου γονέων

Τζιλίνης Αναστάσιος Διευθυντής ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς

 

 18:30 Ομιλία κ. Αυγουλά Ευαγγέλου

 19:15- 19:30:Ερωτήσεις