Εκπαιδευτική Νομοθεσία

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΦΕΚ 2103/29-6-2017


ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ


ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


…………………………………….¦i)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ii) ΥΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

……………………………………..¦ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

……………………………. ………¦ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ , 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  …………. ¦ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

……………………………………..¦ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

……………………………………..¦ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

……………………………………..¦ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

………………………¦ ΛΥΚΕΙΟΥ i)ΞΕΝ.ΓΛΩΣΣΕΣ ii)ΖΩΝΗ iii)ΕΡ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 


ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς