ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Καλούμε όσους γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να εγγραφούν στην ενισχυτική διδασκαλία να κατεβάσουν,να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν  το παρακάτω έντυπο μέχρι τις 28/9/2022

Screenshot 1