Το σχολείο μας αποκτά τον τίτλο του Blue School

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Find the Blue, με πρωτοβουλία της European Commission  , το σχολείο μας εκπόνησε project με θέμα: Διατροφή από τη θάλασσα (Food from the Ocean).  Σκοπός του Ευρωπαϊκού προγράμματος είναι να “φέρει τον Ωκεανό μέσα στην τάξη” προκειμένου  να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία των Ωκεανών, η ανάπτυξη του αισθήματος της ευθύνης ως ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες, η επαγρύπνηση σε θέματα που συνδέονται με τις θάλασσες όπως διατροφή, υγεία, περιβάλλον, οικονομία.

Τίτλος του project: “Healthy fishes from clean seas, healthy people and green economy”

« Υγιή ψάρια από καθαρές θάλασσες, υγιείς άνθρωποι και πράσινη οικονομία!»

Κατόπιν τούτου, το ερευνητικό μας έργο  αξιολογήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως η καθολική συμμετοχή των μαθητών του σχολείου και των εκπαιδευτικών, η επίσκεψη στις κοντινές παραλίες, η συνεργασία με επιστημονικούς και άλλους φορείς, η διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινότητα. Το τελικό προϊόν της αξιολόγησης ήταν  να αποκτήσει το σχολείο μας την Πιστοποίηση του Γαλάζιου σχολείου (BLUE SCHOOL) και να ανήκει πλέον στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των BLUE SCHOOLS. Είμαστε ένα από τα τέσσερα ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή!

Οι εργασίες μας παρουσιάζονται στο σύνδεσμο  padlet.com/koneftixia/w4w0hnrnq59g6rye

Με την επάνοδο στα θρανία από Σεπτέμβρη, σκοπεύουμε να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας και να συνεργαστούμε με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά  BLUE SCHOOLS.

Καλό Καλοκαίρι!

Η Διευθύντρια                                                                 Η συντονίστρια του project

Αναστασίου Χριστίνα                                                       Κωνσταντινίδου Ευτυχία