ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη και επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση εγγραφής του παιδιού σας και να την προσκομίσετε στη Διεύθυνση του σχολείου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Η Διευθύντρια

Χριστίνα Αναστασίου