Γυμνάσιο  Λακκόπετρας
15 Μαρ 2019

«Διευκρινίσεις σχετικά με τις απουσίες λόγω εποχικής γρίπης»

Συντάκτης: Γυμνάσιο Λακκόπετρας | Κάτω από: Γενικά

ΣΧΕΤ : η με αρ. πρωτ. Φ1/38572/Δ2/12-3-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διευκρινίζεται ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών μέχρι 20-3-2019, που οφείλονται σε εποχική γρίπη και επιβεβαιώνονται με ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις που εκδόθηκαν πριν τις 13-3-2019, δεν θα προσμετρηθούν.

Απουσίες από 21-3-2019 προσμετρώνται κανονικά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης
των βεβαιώσεων/γνωματεύσεων και οι μαθητές/τριες δύνανται να κάνουν χρήση του
προβλεπόμενου ορίου απουσιών, καθώς και του άρθρου 24 της με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-
2018 Υ.Α (Β΄120).

 

Αφήστε μια απάντηση