Γιατί είναι σημαντικό να προγραμματίζουμε μία διδασκαλία;

 

(από το  www.netschoolbook.gr.)

Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας είναι σημαντικός γιατί:

  • Μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της διδασκαλίας ενός θέματος του γνωστικού αντικειμένου σε περιορισμένα χρονικά όρια,
  • Βοηθά τον εκπαιδευτικό να φανταστεί εκ των προτέρων την εξελικτική διαδικασία της διδασκαλίας,
  • Δίνει αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης στον εκπαιδευτικό,
  • Βοηθά στην έγκαιρη πρόβλεψη των προβλημάτων,
  • Δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας,
  • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου,
  • Αποκαλύπτει τις παιδευτικές δυνατότητες του περιεχομένου που πρόκειται να διδαχθεί,
  • Διευκολύνει τον αυτοέλεγχο του εκπαιδευτικού.

Αφήστε μια απάντηση