Αρχείο κατηγορίας STEM

STEM

Ο όρος STEM καθιερώθηκε σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια ως ένας νέος τρόπος-παράδειγμα ολοκλήρωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών με την Διδακτική και την μάθηση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης των ΤΠΕ ξεφεύγει από καθιερωμένα πρότυπα χρήσης εργαλείων … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη STEM | Σχολιάστε